TW
0

Pedro J. Bosch
(por la recopilación)
"Quan l'actualitat immediata no aporta la seva dosi de fets dramàtics, la cultura recreativa pren el relleu? L'emoció ha esdevingut un objecte de màrqueting".
-------
"L'emoció esdevé també un ritu, com es pot veure en el Halloween. A un nivell més profund, es pot traduir com unes aspiracions a una renovació de la vida emocional, Així, l'actitud ecologista, amb components de temor i devoció per la natura? les noves pràctiques religioses, retornen un cert espai a la mística, a la pietat exuberant?"
-------
"Si la societat actual es retribalitza és perquè els individus no volen simplement viure junts, sinó vibrar plegats".
-------
"És revelador el fet que l'home contemporani s'interessi més per l'emoció, que és de tipus explosiu, que pel sentiment, que té un caràcter durador".
-------
"La bulímia de sensacions fortes s'acompanya d'una anestèsia de la sensibilitat. Ens emocionem molt, però ja no sabem realment sentir".
-------
"També la política sofreix el contagi de l'emoció. La reprovació indignada, la propensió a escandalitzar-se, tenen un paper creixent en el debat públic? En el desert ideològic que travessa la societat moderna, aquesta presència de l'afectivitat en la política exerceix una funció compensadora evident".
-------
"Música, espiritualitat, patrimoni, nostàlgia, festa, tot val per estar junts. L'essencial sembla que és de compartir l'entusiasme juvenil, de fer cor, de naufragar en el tot, de dissoldre l'ego en la massa".
-------
"Ja no hi ha projectes col·lec­tius mobilitzadors, i encara menys figures dinàstiques que encarnin la cohesió nacional. En aquestes condicions, ¿què queda per assegurar la permanència del vincle social? L'emoció, justament".
-------
"La vida emocional actual és una barreja d'anestèsia i de dopatge, d'hiperactivitat i d'indigència. Els impactes repetits esmussen la sensibilitat. L'individu es troba en un estat d'agitació permanent. Es commou molt però ja no sap "sentir". És alhora sobreexcitat i insensible".

Michel Lacroix. "El culte a l'emoció", La Campana, 2005.