TW
0

Emocions i música, les mil cares de l'home
"L'expressió a la cara és, juntament amb la mirada, el mitjà més ric i important per a expressar emocions i estats d'ànim. Podem utilitzar les expressions facials (és a dir, la cara en moviment i no com un objecte estàtic) com a mitjà per aconseguir una millor comprensió del que ens comuniquen els altres. Principalment i a part de l'expressió d'emocions, l'expressió facial s'usa per a dues coses: Regular la interacció. Reforçar al receptor. També fem judicis sobre la personalitat i altres trets de la gent en funció del que veiem en les seves cares.
A les persones amb cares atractives se'ls sol atribuir també altres qualitats que poden o no poden posseir en realitat. No tota la comunicació que es transmet a través de l'expressió facial és susceptible de ser percebuda per l'interlocutor conscientment, no obstant això, sí se sap que les impressions que obtenim dels altres estan influïdes també pels moviments imperceptibles de la comunicació verbal de l'altre".
Concert de Seguridad Social al Pavelló del Menorca Bàsquet.

Imatge i text a càrrec d'Esteve Gallardo Vivas
http://detotunpocmao.blogspot.com/ http://esteveg.aminus3.com/ www.photobloggersmenorca.org www.mediteart.com