TW
0

L'escola concertada alaiorenca, celebrarà el proper curs 2008-2009 el centenari de l'arribada dels germans de la Salle al poble en qüestió

Susana Mora Humbert
Maó
La Comunitat Educativa del Col·legi Concertat La Salle d'Alaior prepara pel proper curs 2008-2009 un programa d'actes amb motiu de la celebració del centenari local de l'arribada del germans de La Salle al poble. En aquests cent anys la societat ha canviat molt i també el col·legi La Salle, que s'ha modernitzat i adaptat als nous temps mantenint sempre el seu ideari cristià.
Avui dia La Salle d'Alaior es caracteritza per ser un centre educatiu Concertat amb fons públics.
Té un professorat guiat per una decidida voluntat d'aperturisme cap al poble, l'atenció a la diversitat, l'educació de la consciència crítica i l'accent en la solidaritat i la integració. Pel que fa a metodologia educativa, el col·legi ha fet una aposta per les modernes tecnologies de la informació, les noves tendències pedagògiques i per impulsar l'ús de les llengües: Català, castella, anglès i alemany, d'acord amb els reptes que hauran de fer front els alumnes (en aquest moment són 281 nenes i nens) a la futura societat del segle XXI.
Una característica singular del centre és que aquest és en l'actualitat propietat de l'APIMA. Aquest fet comporta una responsabilitat afegida en la tasca de fer possible la bona marxa del centre. Els objectius que s'ha marcat l'actual junta de la associació, de la que formen part 203 famílies, són els d'impulsar la qualitat educativa, incentivar la participació de pares i mares, afavorir un tracte familiar a tots els nivells de l'escola, conscienciar a totes les famílies de que cadascuna d'elles té part de responsabilitat en la bona marxa del centre i estimular la participació a les reunions associatives.
La centenària història de La Salle a Alaior és un valor afegit en aquest col·legi. El seu passat, és la petjada i és la memòria; cal recordar-lo, però amb la voluntat ferma de reforçar el seu present, així com el futur de la seva escola, segons ens exposa na Paula Sintes, actual presidenta de l'associació.
Darrerament, s'ha encetat un camí de col·laboració amb l'APA del Col·legi públic Doctor Comas del mateix poble per tal d'aconseguir uns criteris el més homogenis possibles dins el territori.
L'APA, s'ocupa a més, entre d'altres temes, de la gestió i administració econòmica i jurídica, la gestió de la venda dels llibres de text a l'inici de cada curs i també de l' organització de les activitats extraescolars, tant formatives com recreatives.

IMATGES: Fem escola! Divertides i representatives imatges
de les activitats portades a terme per l'A.P.I.M.A
del CC La Salle d'Alaior, associació presidida
en l'actualitat per na Paula Sintes,
de la que també recollim una instantània.