TW
0

S.M.H.
Maó
Aprofitant l'ocasió i amb l'objectiu de conèixer un poquet més sobre el contingut i el funcionament de l'APIMA del CC La Salle d'Alaior hem entrevistat a la presidenta i vicepresidenta de la mateixa.
Bones tardes, què tal si comencem apuntant quines són les etapes educatives que abarca l'escola de La Salle d'Alaior?
Els fillets/es comencen a P3 i fan fins a 4t.ESO. Aquest és un dels motius perquè moltes famílies opten per la nostra escola ja que no canvien de centre als 12 anys quan acaben primària, sinó que poden fer-hi fins els 16.
Ajà, és per a tots sabut, que el centre escolar en qüestió és concertat, ens podeu fer cinc cèntims de com es financia?
Sí , volem que quedi clar que el CC La Salle d'Alaior no és un centre privat, sinó concertat com bé has apuntat, és a dir, finançat amb fons públics . Aquests fons juntament amb les quotes dels associats (uns 15 euros mensuals) fan possible que el centre funcioni. També hi ha altres fonts d'ingressos , com poden ser les aportacions dels antics alumnes i les subvencions que rebem de l'Ajuntament, i altres entitats.
Així doncs, únicament es paga la quota de l'associació ?
Així és, nosaltres solem comparar aquesta quota amb qualsevol quota d'una activitat extraescolar, i no té punt de comparació , (les quotes que es paguen a les activitats extraescolars són molt més elevades per fer 2 hores setmanals). També dir que si qualsevol persona vol venir al nostre centre i no té recursos econòmics per pagar aquesta quota, per descomptat que no se li exigiria.
I... quantes famílies hi ha associades a l'APIMA?
Hi ha 281 alumnes, que són unes 203 famílies associades.
Penseu que el fet de ser un centre amb horari partit és un impediment per a segons quines famílies?
Som conscients que avui en dia és difícil conciliar la vida laboral i professional sigui quin sigui l'horari escolar . També és ver que a Alaior hi ha molta gent que fa feina matí i capvespre i el fet que els fillets siguin a ca seva l'hora de dinar ajuda a conciliar (és un moment en què tota la família està junta). També pensem que fomenta la diversitat , així la gent pot elegir quin horari vol.
Quins serveis gestiona l'APIMA?
Com a serveis complementaris tenim el servei de guarda que va des de les 8 a 9 del matí i de les 12 a les 13h. Com al nostre centre no hi ha menjador escolar, tenim un conveni amb el Col·legi Doctor Comas perquè els nostres alumnes puguin anar a dinar allà, acompanyats per un monitor que també contracta l'APIMA. Hi van una mitja de 15 alumnes.
És l'APIMA qui organitza les activitats extraescolars?
Sí , cada any ho feim . Aquest curs hem fet anglès , mecanografia , escacs , pintura damunt tela , balls de saló , etc. De cara a l'any que ve volem introduir-ne de noves.
Cada quan us reuniu els membres que formeu la junta rectora?
Ens reunim cada dilluns els que formem la junta executiva que som 12 persones (i el director del Col·legi , que també assisteix per coordinar-nos per tot el tema educatiu) i 1 vegada cada mes ens reunim la junta directiva, formada per 2 delegats de cada classe. Aquests delegats surten a la darrera reunió del curs escolar . Qualsevol persona que tengui ganes de fer feina es pot presentar com a delegat i formar part de la junta.
Vosaltres sou una APIMA una mica especial , ja que sou els propietaris del Centre (edifici), que suposa aquest fet?
El que l'APIMA sigui la propietària de l'edifici del centre escolar és una responsabilitat molt gran, ja que ens toca gestionar temes de caràcter econòmic o fins i tot jurídic. També costa molt el mantenir l'edifici i tenim una hipoteca bastant grossa que anem pagant també amb les quotes dels alumnes. La titularitat del concert és dels Germans de La Salle.
No és molt costós fer aquesta tasca?
Bono , nosaltres som gent "normal" i sí que és ver que ens hem hagut de posar una mica al dia en segons quins temes, però també és ver que és una tasca molt gratificadora i que el grup actual ens duim molt bé i a la vegada que feim feina també passem estones molt agradables. També tenim l'oportunitat de conèixer de primera mà el funcionament de l'escola, cosa que si no estàs dins la junta no ho acabas de saber. També hem de dir que esteim molt contents de l'equip directiu i de la resta de professors, personal administratiu , personal de neteja, manteniment etc, ja que fan una tasca increïble perquè tot el centre funcioni.
Quines són les activitats que fa l'APIMA?
A part del que ja hem dit anteriorment, l'APA fa un calendari d'activitats durant tot el curs. Comencem el setembre amb una pujada a peu al Toro, cada trimestre organitzem una excursió, una jornada de glosat, alguna obra teatral (Grup artístic La Salle d'Alaior), organitzem l'escola d'estiu, i com a Campanyes fortes tenim la campanya de Nadal (organitzem una tòmbola i un betlem que ja és tota una tradició al poble) i el mes de Maig, amb motiu de la celebració de Sant Joan Baptista de La Salle. Entre els actes més destacables hi ha la Marxa solidària al Toro de PROIDEBA, que és la ONG de La Salle, Jocs d'Antany i d'ara, per recordar els jocs antics, també es farà una conferència, la 53e exposició del concurs floral i de plantes i finalment el sopar de germanor.
Voldríeu afegir quelcom per acabar?
Demanaríem que els pares s'impliquin una mica més, ja que el sentit de pertinença és important, necessitem tothom per què el centre funcioni...i que també esteim oberts a qualsevol suggeriment que els pares ens vulguin fer.