figura 1

TW
0

Encetam aquesta setmana un grup de fulls que anomenarem monogràfics ja que els sis problemes i la ressenya de cada monogràfic tractaran un mateix tema que d'entrada no et direm... Nota: Anirem intercalant els monogràfics, no sortiran en setmanes consecutives

Encerta de qui parlem
A continuació tens una endevinalla en castellà, troba'n la solució:

" Soy, y seré a todos definible
mi nombre tengo que daros
cociente diametral siempre inmedible
soy de los redondos aros"
Manuel Golmayo.

Una pista:Apunta el nombre de lletres que té cada paraula.
A veure si ets llest i descobreixes alguna cosa més que la solució de l'endevinalla!

Omplint el quadrat
Inscriu un cercle en un quadrat de costat 1m i calcula l'àrea que queda entre el quadrat i el cercle. Calcula després l'àrea que queda entre el quadrat i quatre cercles iguals inscrits al mateix quadrat. Fes el mateix càlcul inscrivint 9 cercles al quadrat, després 16 i així successivament (mira la figura1). Quants cercles hem d'inscriure per tal que quedi la màxima superfície possible entre el quadrat i els cercles. És cert que si inscrivim infinits cercles s'ajustaran perfectament al quadrat i no quedarà gens de superfície entre els cercles i el quadrat?