TW
0

La proporción trascendental.
La historia de Pi, el número más misterioso del mundo
autors: Alfred S. Posamentier / Ingmar Lehmann.
editorial: Ariel
pàgines: 304.
Per als alumnes de Batxillerat

En la línia d'aquest primer monogràfic t'oferim un llibre que parla del nombre Pi.Amb aquest llibre podràs comprovar com es poden escriure 304 pàgines (i ben segur que moltes més) parlant d'un misteriós nombre: el nombre Pi. Per mitjà de 7 capítols, els dos autors ens parlen de coses com: Què és el nombre Pi? Quina és la seva història? Formes de calcular alguns dels seus infinits decimals. El club de fans de Pi. Curiositats. Aplicacions. Paradoxes utilitzant aquest nombre... Finalment, el llibre acaba amb 28 pàgines totalment plenes de dígits, els 100.000 primers decimals del nombre (et recordam que el passat mes de febrer el colombià Jaime García va entrar al llibre dels records al memoritzar-ne 150.000, el que suposen aquestes 28 pàgines i altres 14 més!).
Per acabar, et deixam amb les 200 primeres xifres decimals de Pi: 3,1415926535897932384626433832795028
84197169399375105820974944592307816406286208998628034
82534211706798214808651328230664709384460955058223172
535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196