TW
0

En tot cas, un acte solemne, preceptiu i de caràcter legitimador de presa de possessió d'un càrrec

Susana Mora Humbert
Maó
El divendres passat, tingué lloc l'acte d'investidura parlamentària en virtut del qual Rodríguez Zapatero es proclamà novament president del Govern. La notícia va ser molt sonada, es recollí durant dies en premsa, televisió i ràdio. És per això , que des del Xoc hem pensat que seria interessant dedicar aquest espai a estudiar en què consisteix l'acte o cerimònia d'investidura, acte que en tot cas, és solemne, preceptiu i de caràcter legitimador.
Definició
El terme investidura, designa la presa de possessió de qualque honor, o l'ingrés en una col·lectivitat honorífica.
Investidura parlamentaria
A Espanya, consisteix en l'acte parlamentari en virtut del qual les Cambres reconeixen i accepten un nou president del Govern. Segons els ordenaments constitucionals, el president és elegit pel Cap d'Estat (en el nostre país, el Rei) d'entre els que li proposa el partit polític guanyador en les eleccions generals. La investidura ve reglada a la Constitució Espanyola en el seu article 99.
Procediment
Després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i en els demés supòsits constitucionals en que així procedeixi el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la presidència del Govern. Aquest candidat exposarà el seu programa i serà votat pel Congrés de Diputats, havent d'obtenir majoria absoluta a la primera votació, i si no l'obté, es repetirà la votació 48 hores després, essent suficient per a obtenir la seva aprovació una majoria simple. Si tampoc tingués aquest recolzament, el Rei presentaria a uns altres candidats i realitzaria un altre exposició de programa en el que es votaria. Si en el plaç de 2 mesos des de la primera votació, cap candidatura obtingués el recolzament necessari, s'haurien de convocar eleccions de nou.
Investidura 2008
D'aquesta manera el passat divendres, dia 11, va ser investit en segona volta el candidat a la presidència José Luis Rodríguez Zapatero, qui va ser proposat com a tal, essent el cap del grup polític que obtingué més representació parlamentària en les darreres eleccions. En la primera volta, celebrada el passat dimecres dia 9, no obtingué la majoria absoluta que requeria per a erigir-se com a president, pel que va tenir que esperar que es celebrés una segona votació en la que com hem apuntat anteriorment, només necessitaria el recolzament d'una majoria simple per a proclamar-se en el càrrec, i així va ésser.