TW
0

Redacció
Maó
En xinès, la paraula «crisi» s'escriu amb dos ideogrames on l'un representa el perill i l'altre l'oportunitat; una bona manera de sintetitzar les dues cares del que està passant a les escoles. Aquest llibre descriu i fa una interpretació dels possibles perills, però també aporta contrapesos al neguit i malestar que hi ha a les aules; en particular, a la manca d'atenció i concentració de l'alumnat que acaba traduint-se en un comportament poc adequat a classe i en uns mals resultats acadèmics. Treballar en aquestes condicions, pel que fa al professorat, augmenta el desgast físic i psicològic i pot arribar a comportar problemes de salut que de vegades acaben en baixes laborals.
Amb aquest panorama, per tal de combatre la cultura de l'estrès que s'ha acabat implantant a les aules i substituir-la per la del benestar, els autors es proposen informar el professorat dels motius que comporten el malestar docent i formar-lo, entre d'altres tècniques, en la respiració conscient, la relaxació, la visualització i la consciència corporal. L'aplicació d'aquestes tècniques a nivell personal redueix el grau d'estrès, cosa que permet treballar més tranquil·lament i incidir de forma positiva en l'alumnat.
Temes centrals
L'estrès: d'eina de supervivència a arma de destrucció massiva: Què entenem per estrès? Cos i ment. Tipus d'estrès. Mecanismes fisiològics de l'estrès. Funcions biològiques de l'estrès. La cultura de l'estrès. Per què els docents estem tan estressats?: Què estressa el professorat? La salut del professorat: la síndrome d'esgotament professional o l'estrès que crema. Context general en què ens movem les docents i els docents: la societat del coneixement. Característiques de l'alumnat actual: el zàping mental i emocional: Trets de l'alumnat actual. Conseqüències del zàping mental i emocional. Cervell i aprenentatge: L'estructura del cervell. El cervell emocional. Conclusions. La docència, una tasca plena d'emocions: Què entenem per emoció? La regulació emocional. Tècniques de gestió de l'estrès i d'autoregulació emocional: Introducció. Tècniques corporals. Tècniques no corporals. Tècniques de concentració i relaxació a l'aula: La concentració i la relaxació a l'aula. La metodologia. Tècniques proposades. Els resultats. Graella de seguiment i valoració de les activitats. Epíleg: com gaudir de la feina, fer-la bé i no deixar-hi la pell. Referències bibliogràfiques. Bibliografia recomanada: Per consultar en línia.

Com ser docent i no deixar-hi la pell.
Tècniques de concentració i relaxació a l'aula.
autor: Eugènia de Pagès i Bergés, Alba Reñé i Teulé
editorial: Graó 2008
serie: Desenvolupament personal del professorat col·lecció: Desenvolupament personal del professorat, 13
nivell: General
edició: 1ª
pàgines:191
ISBN: 978-84-7827-535-9