TW
0

El pas del temps
Durant el transcurs del meu creixement, veig com la relació amb els demés va canviant. Quan era molt jove, adoptava un paper protagonista i era el centre d'atenció que feia que em sentís protegit. I a mesura que passa la vida i vaig creixent, aquest paper de protagonisme va desapareixent i som jo el que he d'esforçar-me per sentir-me valorat. Però pens que al final del transcurs del camí, aquesta recerca esdevé saviesa i respecte, i jo en prenc exemple.
Autor text i imatge: Josep Bagur
http://josepbagur.blogspot.com www.photobloggersmenorca.org www.mediteart.com