TW
0

El C.P. Sant Lluís manté un projecte de cooperació i intercanvi amb l'escola Cristo Rey de San Lucas, poble de Nicaragua del que s'ha desplaçat el seu batle, Pedro Celestino Vásquez

C.P. Sant Lluís
Sant Lluís
El passat dimecres dia 16 d'abril l'escola, tal i com ens avançava el Fons Menorquí de Cooperació en el seu article de la setmana passada, va rebre un visitant molt especial, don Pedro Celestino Vasquez, batle de San Lucas, poble de Nicaragua amb el qual el municipi de Sant Lluís hi manté un projecte de cooperació, amb què l'escola també hi participa.
Pedro Celestino Vasquez acompanyat del batle de Sant Lluís Llorenç Carretero, de la regidora d'educació Carol Marquès i de la directora del centre va conèixer les dependències de l'escola i es va reunir amb el Consell d'Alumnes (tots els delegats d'aula des d'Ed. Infantil 5 anys fins a 6è de primària). A aquesta trobada els alumnes explicaren al batle de San Lucas quatre dades sobre la història del nostre poble, com és l'escola, com s'organitza i els diferents projectes que es duen a terme. Durant l'acte la representant del centre li va fer entrega d'un record per a l'escola Cristo Rey i a la vegada el senyor batle, Pedro Celestino, va lliurar als alumnes unes cartes i dibuixos que ens enviaven des de l'escola de Nicaragua.
En la seva intervenció, el senyor batle es referí a la falta de recursos materials i humans que hi ha a l'escola de Cristo Rey.
Tot seguit van compartir un berenar a l'hora del pati amb la resta de mestres del claustre. La trobada acabava amb una visita a totes les classes. Feia dies que els alumnes esperaven amb molta il·lusió la visita de Pedro Celestino i tots els fillets i filletes el volien conèixer.
Projecte de Cooperació entre centres. Un poc d'història
A finals del curs 2005-06, a proposta del Fons Menorquí de Cooperació i de l'Ajuntament de Sant Lluís, el claustre del centre acordà iniciar un projecte de cooperació amb l'escola de Cristo Rey de San Lucas (Nicaragua). Aquesta iniciativa, promoguda pel Fons Menorquí de Cooperació, en la seva àrea de sensibilització, té com a objectius:
-Sensibilitzar els infants i joves de Menorca sobre la situació dels països del Sud.
-Implicar els alumnes, mestres i personal docent dels centres en un projecte de cooperació per al desenvolupament.
-Propiciar un intercanvi d'experiències entre alumnes i personal docent d'ambdós llocs.
Durant el curs 2006-07, la feina dels diferents cicles es va centrar en conèixer San Lucas: On està?, com viuen?, en què treballen? Va ser molt profitosa per als alumnes l'exposició que va muntar el Fons Menorquí de Cooperació arran d'un viatge que alguns dels seus membres van realitzar a Nicaragua juntament amb el batle de Sant Lluís, Llorenç Carretero. Fins i tot el propi batle va compartir la seva experiència personal amb els alumnes de tercer cicle. Els fillets i filletes van poder fer les seves presentacions oficials als fillets de l'escola de Cristo Rey. Hem de tenir en compte que totes aquestes comunicacions han d'estar escrites en castellà i això ens permet treballar la segona llengua de manera funcional i significativa, donant sentit i motivació a la pràctica del castellà.
El present curs 2007-08, ens hem centrat a treballar un tema comú: El joc. Cada cicle ha treballat durant el primer trimestre alguns jocs recollint en un dossier el nom, les normes i acompanyats de dibuixos o fotografies. El primer cicle ha centrat la seva feina en els jocs de pati, el segon en els jocs de corda i el tercer cicle ha recopilat alguns jocs populars i tradicionals. Hem d'esmentar que s'ha inclòs el joc de la Bolla ( actualment només s'hi juga al nostre poble Sant Lluís on hi ha l'únic "jugadero" de l'illa). Aquest recull es va enviar el mes de gener a Nicaragua, amb l'esperança que abans d'acabar el curs tinguem resposta de l'escola de Cristo Rey.
S'ha de dir que les comunicacions són bastant complicades i lentes, però pensam que els alumnes han acollit el projecte amb molta il·lusió i sorprèn el seu grau de sensibilitat vers les desigualtats que han pogut observar entre les dues realitats.
El nostre objectiu, amb aquest projecte, és sensibilitzar i estimular la reflexió dels nostres alumnes amb les desigualtats Nord-Sud, a la vegada que pretenem treballar valors com la solidaritat, la participació, la cooperació?; conductes i actituds que contribueixin en el futur a disminuir aquestes desigualtats en el món.