TW
0

Pedro
J. Bosch
(por la
recopilación)
"La igualtat és, a hores d'ara, relativament tangible, entre homes i dones. I, en aquest punt, "l'amor" comença a ser impossible. Perquè "l'amor" -"cortès"," romàntic"- pressuposava el marginalisme de la dona? una dona ídol -adorada, reverenciada- no és ja una dona, no és encara la dona, sinó una mistificació de la dona. I això és el que fa crisi. Ho podem veure en els costums deseixits i francs d'un sector de la joventut urbana?".
-------
"La història fa el seu camí, d'acord amb el joc intern de forces que la propulsa: però en ocasions, i precisament en el punt més delicat, hi ha un "nas de Cleopatra" que la influeix".
-------
"La concupiscència -diguin els moralistes el que vulguin- és la vida".
-------
"La figura simètricament oposada al cínic, no és el virtuós, ni tan sols el purità: és el fariseu".
-------
"Tota convicció se us convertirà en prejudici per a les conviccions ulteriors? Si sou zelosos de la vostra llibertat intel·lectual, si aspireu a conservar la "disponibilitat permanent", heu d'esforçar-vos per ser homes d'escasses conviccions".
-------
"No censureu, no condemneu ningú perquè sigui allò que vosaltres podeu ser en alguna ocasió. Per exemple: covards".
-------
"Els predicadors del "progrés moral" antiprogressista exclouen per principi qualsevol rectificació de l'ètica imperant, i quan diuen "progrés moral" només volen al·ludir a una intensificació de la moral tradicional".
-------
"Llegir no és fugir. Encara que hi hagi molts que no cerquin en la lectura sinó el succedani honorable d'un estupefaent, llegir és tot al contrari d'embriagar-se o d'ensopir-se. Es llegeix per comprendre's un mateix, per comprendre els altres, per comprendre el nostre temps".
-------
"Fonamentalment, es podrien distingir dos tipus bàsics de lectors: el que busca en el llibre un viatge al món de les grans fantasies humanes, i el que pretén, a través d'ell, i a través de l'escriptor, acostar-se a un enteniment més subtil i net del món que l'envolta".

Joan Fuster. (Diccionari per a ociosos, El Observador, 1991) (I).