TW
0

Tòfol Riudavets
Ciutadella
Dins del mirall present Es podrien escriure moltes pàgines sobre els videojocs, els seus valors i contravalors, i sobre estudis que s'han fet al llarg de la curta història d'aquest material de joc. Però avui ens interessa més exposar algunes pistes perquè aquest nou tipus de joc sigui una eina educativa i a la vegada d'entreteniment, com ho són molts altres jocs que ens han facilitat la nostra infància i ens han ajudat a créixer i a aprendre als que ara som adults.
Precisament creiem que es tracta d'açò, de considerar-los com un joc més, sense que suposi en cap cas eliminar-ne la resta, tot recomanant fer ús de les diferents tipologies de joc que tinguem a l'abast, i realitzar altres activitats gratificants com ara llegir.
Seguint amb la nostra reflexió, cal tenir en compte que els videojocs són considerats avui dia com una de les entrades directes dels infants a la cultura de la informàtica i de la simulació, les quals seran importants per al seu futur dins una societat informatitzada i que evoluciona amb celeritat.
Entre altres funcions educatives, trobam en els videojocs les següents:
- El desenvolupament d'habilitats com la superació i, amb aquesta, l'autoestima.
- La transmissió de continguts i valors.
- L'adquisició d'habilitats relacionades amb el món digital.
- La potenciació d'habilitats psicomotrius.
- El fet d'aprendre a compartir i respectar els companys.
- La implicació, la presa de decisions i l'execució d'accions.
- L'adquisició de nous coneixements.
- L'autodomini i l'autocontrol.
- El fet de jugar amb la fantasia.
No tots els videojocs, emperò, són iguals; cada tipus de joc treballa habilitats diferents tot i tenir-ne algunes en comú, com són l'observació i l'atenció. Si en feim una classificació, trobam: jocs de simulació, que permeten intervenir en la seva evolució i construir espais i elements de joc; jocs d'estratègia, que tracten d'aconseguir un objectiu amb la gestió i combinació de recursos; jocs d'aventura, on el jugador es converteix en protagonista i ha de superar proves; jocs d'acció, en els quals va augmentant la dificultat; jocs esportius o conducció de vehicle, els quals recreen virtualment les activitats amb accions i paisatges que imiten fidelment la realitat.
Tot i els molts factors positius que hem exposat, també cal tenir present efectes negatius que poden comportar si no se'n fa un bon ús. En aquest punt, apel·lam a la responsabilitat dels adults en l'elecció dels videojocs i també en l'establiment de pautes relacionades amb la durada i l'hora de joc, si és possible mitjançant pactes amb els infants.
Cal evitar l'aïllament. Els videojocs permeten, gairebé sempre, jugar a més d'un jugador; és a dir que en si mateixos no són negatius en aquest sentit, però si que val la pena tenir-ho present i fomentar el joc en grup per estimular la relació social i, per què no, la familiar. Una opció és tenir cura de l'espai on es juga, que sigui un espai que afavoreixi la relació entre les persones, com per exemple un espai comú de la casa, la qual cosa facilitaria el fet de poder compartir estones de joc, conèixer els gustos dels fills i mostrar interès en les coses que a ells els motiven.
Els videojocs són, com dèiem, eines educatives, ja que contenen valors i els transmeten; però moltes vegades la manca d'informació ens provoca una certa inseguretat i aversió cap a aquests o, al contrari, no es té en compte l'efecte que poden tenir alguns continguts no aconsellables, i evitables, com per exemple la violència, el sexisme o el racisme, i es permet qualsevol tipus de joc sense reparar en la temàtica i en l'edat de la persona a qui va dirigit.
L'edat és un altre factor a tenir en compte, els jocs vénen habitualment amb una edat recomanada pels fabricants, però moltes vegades aquesta no es la més indicada pel contingut o per la mecànica del joc.
Si algú desitja tenir més informació o compartir inquietuds, disposa de pàgines web a la xarxa. Aquí en mencionarem una que ens mereix confiança quant a les indicacions i pautes, i que té una guia de jocs i aspectes a tenir en compte: www.guiadevideojuegos.es (Asociación Española de madres y padres internautas). De la mateixa manera, podeu realitzar consultes a l'equip educatiu de la Ludoteca.