TW
0

L.B.
Ciutadella
La societat illenca ha experimentat grans canvis que fan perillar la pervivència d'un patrimoni cultural intangible però capital per a la identitat cultural: la toponímia. És per açò que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear i el Consorci per al Foment de la Llengua han editat el "Nomenclàtor de la toponímia major de les Illes Balears" per fixar i difondre més de 10.000 noms de lloc que al llarg de la història han permès identificar els indrets més importants de l'arxipèlag. Els criteris que s'han seguit a l'hora d'elaborar aquesta obra són els que fa servir el Gabinet d'Onomàstica de la UIB i recull els topònims majors de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que es situen sobre mapes de qualitat, el que converteix l'obra en un producte cartogràfic atractiu i capdavanter. Els autors del nomenclàtor (catàleg, en aquest cas, toponímic) són Joan Antoni Llauger, Antoni Ordinas i Hermínia Planisi, que han recollit els noms de lloc de les Balears, com a tresors d'informació geogràfica, històrica i lingüística.