TW
0

Begoña Oquiñena Smith
assessora de l'àmbit científic-tecnològic del C.E.P. de Menorca
Ara fa dos anys que vam començar a treballar en el tema de la mobilitat sostenible al CEP de Menorca. Amb el suport de la Plataforma per a una Mobilitat Alternativa, que s'havia format uns mesos abans, vam donar les primeres passes, establint contactes amb la Regidoria d'Educació de Maó i altres organismes externs que havien treballat en temes de mobilitat amb la intenció de posar en marxa un projecte similar al de Segovia, "De mi escuela para mi ciudad".
La plataforma havia elaborat un Decàleg de la Mobilitat Alternativa al qual es van adherir tots els claustres i APIMAS dels centres educatius de Maó, així com altres entitats i persones, decàleg que es va incloure en els Suggeriments de la Plataforma al procés de revisió de l'Avanç del PGOU de Maó.
Des de l'Ajuntament es va acordar donar suport a aquest projecte elaborat pel CEP ("Petits estudiants, grans ciutadans") que posa en relació la ciutat amb l'escola i del qual la mobilitat n'és la primera fase. Així es va començar fent un curs sobre Mobilitat sostenible adreçat a tot el professorat de Menorca que va ser impartit per Maria Sintes i Pilar Monterrubio, tècniques en Educació ambiental del CENEAM i Mercedes Rubio responsable del programa de l'Ajuntament de Segovia. Tots i totes les participants del curs van elaborar propostes d'aplicació interessants i diverses per posar en marxa als seus centres educatius, però realment no es van dur a terme per dificultats organitzatives, donat el moment del curs en què ens trobàvem. Només els dos instituts Pasqual Calbó i Cap de Llevant, que ja treballaven el tema de la mobilitat amb el seu projecte específic, van seguir fent feina sobre el tema i alguna escola, com Mare de Déu del Carme, va començar fent enquestes sobre hàbits de mobilitat al professorat i a les famílies. Val a dir que des de dalt la Sala tampoc van fer gaire cosa més amb l'excusa de l'acabament de legislatura.
Un cop passades les eleccions municipals ara fa un any, es van continuar els contactes entre el CEP i les regidories d' Educació i Mobilitat per tal de donar un impuls més fort i seriós al tema, centrant-nos en el disseny de camins escolars segurs. Per part del CEP es va convocar un Seminari de Mobilitat sostenible, al qual hi participa professorat de tots els nivells educatius de centres públics i concertats, així com alguns membres de les APIMAS, UNICEF i el GOB com a convidats. La Federació d' Escoles Infantils també hi col·labora.
L'objectiu principal d'aquest seminari és l'intercanvi d'experiències, idees i recerca d'estratègies per treballar els temes de mobilitat als centres educatius. Enguany es va concretar en l'organització i la planificació per començar a fer realitat els camins escolars segurs. Gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament i el CEP vam poder realitzar una nova activitat de formació dins el seminari, que va ser impartida per Isabel Prieto, tècnica responsable dels camins escolars de l'Ajuntament de Donostia - San Sebastián. Gràcies a la seva gestió, la Diputació de Gipuzkoa va enviar al CEP 25 exemplars de la unitat didàctica sobre Mobilitat sostenible, editada en versió digital i en paper i que es va repartir per tots els centre participants i altres centres de Menorca. Tanmateix, des del començament, es va tenir clar que era absolutament necessari que l'Ajuntament acceptés el compromís de prendre iniciatives relatives als espais físics de la ciutat, fent canvis estructurals en el disseny de carrers, de cara als escolars i a altres vianants, persones amb dificultats de mobilitat, ciclistes, etc. La regidoria de Mobilitat ho va apuntar a la seva agenda i sembla que ja han contractat un assessor per posar-ho en marxa.
I xano-xano, els diferents centres han anat fent la seva feina: enquestes a les famílies i al professorat, buidatge i conclusions sobre les enquestes, recollida d'informació sobre punts negres propers als centres, treball sobre el plànol de Maó amb els pares dels més petits i els alumnes a partir de 3r de primària, activitats a les aules d'infantil, jornades culturals de Mobilitat a La Salle, activitats d'anàlisi de la ciutat amb alumnes d' ESO, etc.
Durant aquest curs el seminari s'ha reunit diverses vegades al CEP i també a l' Ajuntament. Es va fer la proposta de realitzar unes jornades al mes de maig dedicades al tema de la mobilitat i dels camins escolars, cosa que tots vam considerar una bona idea. Per aconseguir els objectius del seminari és necessari sortir fora dels centres, primer per analitzar la realitat i segon per mostrar a la comunitat educativa i als ciutadans i ciutadanes de Maó que hi ha alternatives més sanes, sostenibles i de més qualitat ambiental que el model de ciutat que tenim actualment. Així es va programar fer "L'Escola al Carrer" el 7 de maig amb tallers i experiències sobre el tema i els dos dies següents, 8 i 9 de maig, anar a escola a peu tots junts. L'organització d'aquests esdeveniments ha suposat molta feina tant per a l'Ajuntament com per als centres educatius (amb participació activa de les APIMAS) treballant amb estreta col·laboració, col·laboració indispensable, ja que ni un ni l'altre per separat ho podrien dur a terme.
Els resultats són aquests: el dia 7 de maig a l' Esplanada de Maó, els alumnes de 3r del CP Mare de Déu de Gràcia, amb Joan Uris com a narrador, escenificaven el conte EN MIQUELÓ, L'ERICÓ I EL SEU INVENT DIFERENT, un autobús per anar tots junts a escola i d'excursió.
Al taller MIRA'M AMB ATENCIÓ del C.C. Sant Josep es fabricaven uns capellets de cartolina amb senyals de trànsit dibuixades i pintades pels participants.
El CP Mateu Fontirroig va presentar el taller CONSTRUEIX LA TEVA CIUTAT, en el qual a partir d'una maqueta sobre una ciutat imaginària, els infants podien elaborar la seva pròpia ciutat, disposant de senyals, mobiliari urbà, vianants, cotxes, vies de circulació, passos de vianants, etc., tenint em compte criteris de mobilitat sostenible.
L'EI Es Busquerets mostrava en uns panells el treball realitzat al centre: el disseny dels CAMINS ESCOLARS emprats per les famílies, les sortides al carrer amb els fillets...
Al CP Antoni Joan havien dissenyat i elaborat un joc de taula, PEUEJA PER MAÓ, sobre la ciutat, els seus carrers, les escoles i altres edificis singulars, feien preguntes tipus trivial o monopoly.
El CP Sa Graduada va muntar el taller-consultori VINE A DESCOBRIR LA TEVA SALUT, on es feien diverses proves mèdiques (capacitat pulmonar, pulsacions, pes ideal, càlcul de calories, hàbits, contaminació) i es donava un certificat.
La Salle de Maó va organitzar el taller PASSA I DEIXA PASSAR, un circuit per experimentar de diferents maneres les dificultats que moltes persones tenen per circular per les voravies o travessar els carrers: gent amb cadires de rodes, amb cotxets de fillets, amb carrets de compra... Després els al·lots i al·lotes havien de contestar un qüestionari en relació a les dificultats que havien trobat.
L'IES Pasqual Calbó va mostrar diverses activitats que han realitzat o posat en marxa al seu centre al llarg de l'any, entre elles el BICICALBÓ, un servei de lloguer de bicicletes per als alumnes. Potser l'atracció més grossa va ser el TRICICLE SOLAR, un artefacte que sembla sortit de la pel·lícula Matrix construït amb elements reciclats i mogut per energia solar. Ha estat dissenyat i construït per Miquel Taltavull, un alumne del C.F. de Mecanitzat del Pasqual Calbó; per poder fer una volteta amb el tricicle hi havia una ruleta on es feien tirades i contestaven unes preguntes per obtenir una col·lecció de cromos "JO ESTIM LA BICI" que s'havien de completar per poder pujar.
Hi havia més coses: la carpa d' UNICEF que tractava el tema de l'escolarització i les dificultats per accedir a l'escola als països en desenvolupament, el circuit d'educació vial en bici... A més a més, tots els materials elaborats als centres, alguns amb participació de les APIMAS, s'han experimentat abans de la jornada i se segueixen emprant després dia a dia amb els diversos grups que no han pogut assistir a l'Escola al Carrer.
Per una altra banda, el CEPA Joan Mir i Mir de Maó ha participat a les jornades del 8 i 9 de maig amb una activitat anomenada "BICIA'T" adequada a les seves circumstàncies. Es van llogar unes bicis que els alumnes empraven per anar a casa seva i tornar, quantificant el temps emprat en el trajecte realitzat que després dibuixaven i assenyalaven en un plànol de la ciutat. Altres alumnes han fet el mateix a peu o en cotxe en altres plànols i amb totes les dades es dibuixaran les isocrones de cada mitjà de transport, línies que uneixen punts des d'on s'ha tardat el mateix temps per arribar a l'escola, que poden ser útils per al disseny de sendes de vianants o de ciclistes
L'altra proposta del seminari per conscienciar les famílies, els mestres, els ciutadans i l'administració ha estat l'activitat d'Anar a peu a escola tots junts, que normalment es realitza al setembre i octubre a tot el món (www.walktoschool.org). El mal temps de divendres ho va xafar un poc, però la jornada de dijous va ser molt important perquè va ser la primera vegada que es va fer a Maó i encara que no hi van participar totes les escoles ni tots els membres de cada una, a qualque centre (Mare de Déu del Carme) van arribar a ser 200 fillets i filletes, acompanyats pels seus pares o mares i professorat. Així, s'ha romput el gel sobre aquest tema.
Per a nosaltres està clar que la cosa no acaba aquí, sinó que comença aquí. Fer aquesta prova ha posat en evidència les dificultats d'anar a peu a escola dia a dia i, per tant, implica que l'Ajuntament ha de realitzar canvis importants en l'espai físic per afavorir-la. És important i necessari persuadir les persones més escèptiques o menys predisposades a canviar els seus hàbits amb accions reals i concretes per part de l'administració. No basta sortir a la foto el dia de la mobilitat sostenible.
La coincidència d'aquestes activitats que s'han fet a Maó amb el trasllat de Sa Graduada entela el procés de disseny de camins escolars i realment no és gaire afortunada. Seria una llàstima perdre l'única escola de primària que hi ha al centre, amb el valor real i significat simbòlic que té; un centre en què ja hi ha bastants alumnes que poden gaudir de l'autonomia d'anar a peu a escola tots sols i que molts probablement perdran si aquest centre es trasllada. Potser s'haurien de replantejar coses.
És obvi que amb el que hem fet fins ara per la mobilitat sostenible no n'hi ha prou. S'ha de continuar fent feina des de tots els àmbits per construir una ciutat més humana i "caminable". Des dels centres escolars i des del CEP estam disposats a seguir endavant. Però necessitam una empenteta per part de l' Administració, com arranjar el punts negres entorn de les escoles, posar més aparcaments per bicis,...el més prest possible.