TW
0

El C.E.P.A. Joan Mir i Mir participa en la setmana de "El camí escolar" que promou, un cop més, la mobilitat alternativa

SUSANA MORA HUMBERT
Maó
Sota el lema de "Bicia't" el C.E.P.A. Joan Mir i Mir de Maó, va participar al llarg de la setmana del dia 5 al 9 de maig en les jornades de "El camí escolar", promogudes dins del marc del projecte "Petits estudiants, grans ciutadans" -elaborat pel CEP- del que la Mobilitat Alternativa ha estat enguany la primera fase. Les activitats preparades per a aquestes jornades es centraren en la utilització de la bici com a mitjà de transport alternatiu per a accedir al centre.
D'aquest mode, l'escola d'adults maonesa, impulsada per un dels seus docents, en Daniel Coca -professor de Ciències Socials del centre- va procedir a llogar bicicletes que es posaren a disposició d'alumnes i professorat durant els dies 8 i 9 de maig, amb la pretensió de que els membres del centre poguessin fer el recorregut des d'aquest fins a casa seva -i viceversa- mitjançant aquest medi de transport. L'objectiu final d'aquesta proposta era que els ciclistes quantifiquessin el temps emprat en el trajecte realitzat, per tal de dibuixar-lo després sobre un plànol de la ciutat en el que s'assenyalarien les isocrones corresponents -línies que uneixen punts des d'on es triga el mateix temps en fer un trajecte-, les quals podrien ser d'utilitat per al disseny de futures sendes de vianants i ciclistes. El mateix es va fer respecte a aquells alumnes que feren -i fan- el trajecte de casa a l'escola a peu o en cotxe, dibuixant-se aquests recorreguts sobre uns altres dos plànols en els que també es marcaren les corresponents isocrones.
La participació del centre va ésser del tot satisfactòria, segons ens comenten els propis promotors, doncs tot i que el projecte es portà a terme bàsicament pels alumnes del grup de Ciències Socials de 3r d'E.S.O -n'Estanislao Gómez, en Lluís Gonzalo, na MªÁngeles Samaniego i na Verónica Padró, els quals trobant-se en la conjuntura d'estar estudiant el tema de "la ciutat", varen decidir introduir el matís de la mobilitat d'una manera pràctica encarregant-se d'elaborar els plànols de la ciutat en els que ells mateixos dibuixaren els trajectes fets pels estudiants i els professors, assenyalaren les isocrones esmentades i colorejaren les zones delimitades per aquestes (dividint-se en espais d'entre 0 i 5', 5 i 10', 10 i 15' i 15 i 20')-, l'escola al complert es volcà en les jornades que es celebraren en un ambient de germanor i diversió entre els participants.
Van ser moltes les anècdotes que es donaren al llarg de la setmana, doncs aquestes van anar des de les pitades dels cotxes furiosos front a un trànsit fluït de bicicletes, fins a un parxe inesperat o el bon formatge servit a les berenetes que els esperaven d'arribada al centre.
El grup de 3r d'E.S.O que es dedicà a elaborar i estudiar el resultat del projecte, arribà, en base al mateix a les següents conclusions: un 54% de l'alumnat i professorat acudeix al centre a peu, un 45% en cotxe i només un 1% en bici, i cal dir que la majoria dels membres del centre viuen relativament a prop del mateix. De l'anàlisi dels mapes es deduí a més que a la gent que viu al centre de Maó li és molt més còmode fer el trajecte a peu, doncs suposa menys pèrdua de temps. Només a partir d'1 quilòmetre de radi del centre el cotxe comença a tenir significat, tot i que cal dir que per aquestes distàncies més considerables, el mitjà de transport més eficient amb diferència és la bici, doncs suposa un estalvi de fins a 10 minuts, si tenim en compte el gran obstacle que suposa per a la mobilitat en cotxe el tema de la manca d'aparcament. Ara bé, tot i que l'alternativa de circular en bicicleta per la ciutat és potser la més sostenible, planteja també una sèrie d'inconvenients que han estat apuntats pels alumnes, essent aquests bàsicament, la manca de seguretat vial a la que els ciclistes estan sentenciats, la falta de carrils bici en condicions i el cost de l'equip necessari per circular segur.
Dit això, afegirem ja per acabar, que en definitiva, l'objectiu final d'aquestes jornades i activitats era que l'alumnat i el professorat es replantegés la seva mobilitat, per tal de concloure si era o no la més sostenible, aprofitant també per formar així els alumnes com a ciutadans actius i participatius preocupats pels diferents aspectes de la societat que els envolta, objectiu que creiem s'ha assolit.