TW
0

Els alumnes de l'ESPA Joan Mir i Mir de Maó comparteixen una jornada d'intercanvi d'idioma amb els alumnes d'espanyol per a estrangers de les extensions de l'escola d'adults des Castell i Sant Lluís

ESPA Joan Mir i Mir
Maó
El passat 27 de maig a les 19 hores ens vam reunir en el bar "Jimmy's" a Maó els alumnes d'ESPA (educació secundària obligatòria per a persones adultes) i els alumnes d'Espanyol per a estrangers de les extensions de l'escola d'adults des Castell i de Sant Lluís.
L'objectiu d'aquesta activitat era demostrar la utilitat d'aprendre una llengua estrangera, posar-los en una situació comunicativa real, alhora que afavorien l'intercanvi cultural.
Durant les setmanes prèvies a l'activitat vàrem treballar i practicar a classe tot el que havien après durant el curs sobre les presentacions personals, frases fetes i recursos per dur a terme una conversa. La diversidat de competències lingüistiques entre els 44 assistents no va esser un impediment per establir una comunicació satisfactòria en una situació real.
La feina de les professores va consistir a presentar els alumnes per trencar el gel i formar grups de nivell similar. Una vegada practicats els dos idiomes, se'ls animava a canviar de grup, la qual cosa va esser molt positiva ja que tothom va tenir oportunitat de practicar i poder conèixer gent.
El resultat final va ser una combinació per una part de la sorpresa dels alumnes menys competents haver pogut superar els seus bloquejos i inseguretats amb la satisfacció dels més avançats en comprovar el seu progrés.
Les professores, Sara, Mari, Isabel i Elena, van gaudir de l'experiència i de la bona participació de tothom i dels comentaris generalitzats per part dels alumnes i propietaris del bar, animant a repetir l'experiència més sovint.
De moment, aquest divendres dia 13 de juny, un dels alumnes d'Espanyol per a estrangers des Castell, Brian Smith, ens ha convidat a visitar la seva exposició a la galeria Kroma de Maó, on ens comentarà en anglès l'obra i trajectòria artística.
Esperam que aquestes trobades interculturals ens duguin a moltes més experiències enriquidores d'ara endavant, experiències en les quals a més de la interacció humana corresponent ens permetin ajudar a uns i altres a perfeccionar l'idioma estudiat, mirant de trencar així les barreres lingüístiques que sovint ens separen.