TW
0

L'IES Cap de Llevant i l'EI Magdalena Humbert de Maó ens presenten el seu projecte de plàstica en comú: la creació d'un fons marí que decorarà una de les barreres de l'escola infantil

Susana Mora Humbert
Maó
Des de fa uns quants anys, els alumnes de 4rt d'ESO de Plàstica i Educació Visual de l'IES Cap de Llevant, dediquen el darrer trimestre a l'elaboració d'un projecte conjunt amb un segon centre que generalment sol ésser un centre escolar d'educació infantil. Darrera aquesta iniciativa promoguda per na Iolanda Aduart Silvestre -professora de l'àrea de plàstica del ressenyat centre de secundària-, en la que sembla ésser es persegueix senzillament motivar els alumnes en la seva tasca creativa, s'amaga un objectiu més important, que no és altre que el d'assolir l'aprenentatge que suposa la projecció d'un treball en comú en el qual, a més, els membres són de diferents edats.
Amb tot això, aquest curs, el projecte comú s'ha portat a terme amb l'Escola Infantil Magdalena Humbert de Maó, directora de la qual -Pilar Barber- havent dedicat gran part de l'any a desenvolupar el seu programa d'ambientació del centre -en el que han participat auxiliars, mestres, alumnes i pares- va decidir convidar els alumnes del referit Institut perquè els ajudessin a decorar la barrera que separa el pati de l'escoleta de l'aparcament de la mateixa. La proposta va ser ben rebuda per part dels estudiants del centre de secundària, els quals dirigits per na Iolanda Aduart, van acordar que per a portar a terme el disseny del mural decoratiu, treballarien amb el concepte de volum, creant figures en 3D partint d'envasos de plàstic reciclables i que el tema per donar contingut al referit mural seria "la mar". Partint doncs d'aquestes dues premisses, adolescents i infants dedicaren les jornades pròpies de l'assignatura de plàstica i educació visual del tercer trimestre, a la creació d'elements propis d'un fons marí, elements tals com els característics de la fauna i la flora aquàtica (peixos, meduses, cucs, algues, esponges?) o com aquells que ens recorden un fons transoceànic de conte de fades o pirates (tresors, restes del naufragi d'un vaixell?). Acabada la tasca pròpia de les aules, el passat dilluns 9 de juny, els alumnes de secundària i els infants de l'escoleta Magdalena Humbert compartiren una jornada conjunta en aquest darrer centre, jornada en la que els més grans es dedicaren a composar el mural sobre la barrera del pati, aconseguint evocar la imatge d'un vertader fons marí a partir de la conjugació dels diferents elements creats amb el material recicable, el qual va quedar perfectament acabat amb l'aportació de les piscines de peixets fetes pels més petits a classe. El resultat va ésser d'allò més encantador, doncs entre tots van aconseguir dotar de color i alegria una simple barrera de pati.
D'aquesta manera, un any més, els alumnes de plàstica de l'IES Cap de Llevant han clausurat el curs d'una manera artística, divertida i educativa, doncs tots s'han sorprès del molt que es pot aprendre d'un infant que veu en tu un model a seguir, veient tu en ell un petit ésser al qual protegir.