TW
0

Les estelles del mànec ja no es claven al palmell d'aquell qui sap emblanquinar els somriures efímers o els plors esquitxats en un capvespre.

El traç pacient i constant, com el vaivé de l'onatge que dóna forma i color a les arestes dels records.

El blanc, la pàgina oberta al recomençar.

El blanc conciliador de les calcàries ancestrals i els polsims del present.

Autora text: Marina Culubret
Autor imatge: Yvonne Martínhttp://yvonnemartin.blogspot.com/