TW
0

La iniciativa de Google en conveni amb cinc biblioteques catalanes és una operació milionària. En aquest article intentarem explicar què és la digitalització i els seus avantatges

P.F.M.
La digitalització dels llibres és una qüestió de la que es parla amb molta freqüència, però potser no tothom sap què és això de la digitalització, que és un procés que permet passar un document escrit en paper a un format electrònic, que pugui ser llegit per aparells informàtics. El document s'escaneja, és a dir, es digitalitza la seva imatge. Ara bé, potser la pregunta és per què s'han de digitalitzar els documents, i després ens hem de preguntar si les nostres administracions ja s'estan preocupant de fer-ho amb el nostre patrimoni bibliogràfic.
La IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) és l'organisme internacional que vetlla per les biblioteques i professionals de la informació. L'any 2002 varen publicar unes pautes de com s'ha de digitalitzar, per què, pressupostos i en general, elements que s'han de tenir en compte abans de començar un projecte de digitalització. Hi ha un apartat que destaca els beneficis de projectes d'aquest tipus, i són aquests:
? Incrementar l'accés: quan se sap que hi ha una alta demanda per part dels usuaris i la biblioteca o l'arxiu desitgen millorar el seu accés.
? Millorar els serveis per a un grup creixent d'usuaris.
? Reduir la manipulació i l'ús de materials originals fràgils i crear-ne una "còpia de seguretat" per al material deteriorat com llibres o documents en mal estat.
? Oferir a la institució oportunitats per al desenvolupament de la seva infraestructura tècnica i per a la formació tècnica del seu personal.
? Impulsar el desenvolupament de recursos cooperatius, compartint interessos comuns amb altres institucions per crear col·leccions virtuals i incrementar l'accés a nivell internacional. (Aquestes pautes han estat extretes del document original de l'IFLA, consultable a internet.Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos).
Doncs això és el que plantegen fer Google en conjunció amb la Biblioteca Nacional de Catalunya, el Monestir de Montserrat, l'Ateneu Barcelonès, el Centre Excursionista de Catalunya i la Biblioteca del Seminari de Barcelona. A l'acte de presentació, Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya, va destacar la importància de l'acord per a la internacionalització de la cultura catalana i per facilitar l'accés a 300.00-500.000 llibres. El que farà és sufragar una operació que pot arribar a costar uns seixanta milions d'euros, amb el valor afegit que suposarà que els llibres estaran a disposició de tothom mercès al cercador Google, el més usat del món.
La pregunta que us deia que ens hem de fer ara nosaltres és si les nostres administracions s'han començat a plantejar què passa amb el nostre patrimoni bibliogràfic. És cert que sempre ens trobem amb el mateix impediment: els doblers, però també és ben cert que s'ha de fer tot el possible per la seva conservació, per la seva democratització de consulta, per donar-nos a conèixer els altres com alguna cosa més que sol i platja. Tenim un ric patrimoni que hem de conèixer i preservar.