TW
0

El passat divendres 3 d'octubre, tingué lloc l'acte d'obertura de l'any acadèmic de la UIB a Menorca, que es dugué a terme, com no tindria sentit d'altra manera, a la seu universitària Can Salort. L'acte s'obrí amb el tema de l'adaptació a l'espai europeu, adaptació que, segons s'exposà, suposarà la introducció d'estudis on-line amb autoritzacions setmanals i per tant l'ampliació d'infraestructures i recursos humans al respecte. En tot moment, es va voler deixar molt clar, que aquest projecte no farà perillar aquelles titulacions que s'han afiançat i han estat fortament demandades entre els estudiants. Altres de les novetas ressenyades en l'acte per a aquest curs, van ésser la renovació i ampliación de les aules de videoconferència, i el Departament d'Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat-Empresa.