TW
0

La directora i la cap d'estudis de l'Escola d'Adults Joan Mir i Mir ens expliquen quins projectes té el centre per aquest any acadèmic al que tot just acabem de donar inici

Susana Mora Humbert
Maó
Dimarts 30 de setembre va tenir lloc la inauguració del curs escolar del CEPA Joan Mir i Mir de Maó, acte en el que hi foren presents diverses autoritats insulars.
Des del Xoc, vam voler ser presents en aquest acte en què en acabar aprofitàrem per interessar-nos per com es depara el present curs a l'escola d'adults maonesa. A tals efectes, parlàrem amb la directora i la cap d'estudis del centre, n'Alejandra Marín Riera i na Magdalena Humbert Pons, respectivament.
Matrícula
Ambdues membres de l'equip directiu del centre, ens informen de que, enguany, el curs compta amb un aforament de 1.600 alumnes. Segons comenten, el procés de matriculació d'aquest any es va dur a terme, amb normalitat, tot i que el primer dia, com ja es va recollir en premsa, es va formar una llarga cua. En el mateix es tramitaren gairebé 2.000 matrícules -només a l'actuació de Maó-, nombre que encara pot veure's superat ja que s'ha hagut de tornar a obrir la matrícula -no de tots els cursos, òbviament, perquè n'hi bastants que resten ja tancats, tals com el de preparació a les proves d'accés al cicle formatiu de grau superior i universitat per a majors de 25 anys, alguns nivells de català de la CAC, el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic auxiliar en gestió administrativa, algun grup de ioga, etc.- de qualcunes matèries.
Reptes
Les dues mestresses coincidiren en apuntar que l'educació d'adults a nivell europeu està començant a tenir importància, doncs s'està treballant en el tema de les qualificacions a fi i a efectes de que totes les persones treballadores puguin tenir una preparació i una titulació. Tot i que segons ens comenten, a Espanya aquesta idea va endarrerida, s'ha proposat com a gran repte el de situar aquest camp educatiu al nivell d'Europa, repte que queda ja plasmat a la nova llei d'educació per a persones adultes.
N'Àlex i na Magda, ens assenyalaren, del mateix mode, que en tots els estudis sobre el fracàs escolar, un dels punts que sempre apareix com a element determinant del mateix, és precisament el nivell d'estudis dels pares, doncs aquest es configura com a més rellevant, fins i tot, que el de la situació econòmica de la família. És llavors, en aquest terreny, en el que l'educació d'adults brinda una important opció per reduir en la mesura del possible el fracàs escolar, ja que aquesta permet poder tornar entrar en el sistema educatiu a moltes persones adultes que per un motiu o altre van deixar els seus estudis, oferint-los un aprenentatge permanent i una titulació.
Cal afegir a més, que a més d'una eina indispensable per a acabar amb el fracàs escolar, les escoles d'adults són un instrument integrador per a totes les persones immigrants que arriben al país, que no entenen el castellà i que volen treure una titulació o convalidar els seus estudis
És innegable per tant, la important tasca social i familiar que tenen les escoles d'adults, tasca que fins el moment ha estat infravalorada. És per això, que des del CEPA Joan Mir i Mir de Maó es fa un reclam per tal de que l'educació en general aposti d'un cop per totes per la supervivència d'aquestes escoles, mitjançant les quals es persegueix aconseguir que les persones del nostre país estiguin plenament formades i puguin estar al nivell cultural d'Europa.
Oferta educativa
De fet, el repte del CEPA Joan Mir i Mir és i ha estat sempre l'anteriorment referit, i per aquest motiu, any rere any es plantegen des del mateix nous projectes i cursos per poder donar solució a totes les necessitats de formació de la societat menorquina. D'aquesta manera, aquest any s'han ofertat nous cursos, com el de preparació a les proves de nivell europeu del títol de First Certificate -que prepara la universitat de Cambridge-, el d' introducció a l'islam, el de conèixer el nostre país, el de musicoteràpia, el de flors de Bach, el de Pilates, el d'escultura amb marès, el taller de teatre i el de brodat i estampació.
La resta d'oferta que arriba a les cases tradicionalment per les festes de Gràcia amb el molt conegut fulletó, és la mateixa dels altres cursos. Aquesta es divideix en cursos reglats: tres nivells d'alfabetització, educació secundària presencial i a distància, preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà, superior i a la UIB per a majors de 25 anys i a les proves lliures del cicle de grau mitjà de tècnic auxiliar en cures d'infermeria i el cicle formatiu de grau mitjà en tècnic auxiliar en gestió administrativa. Després estan tots els cursos no reglats: 3 nivells de castellà per a persones que no el parlen, 4 nivells de català de la CAC, 4 nivells d'anglès, 2 d'alemany i tres d'italià, la preparació al First Certificate, diferents nivells i cursos d'informàtica, fotografia digital,, alfabetització i cuina per a joves discapacitats, història de Menorca, cursos de preparació d'oposicions, taller de psicologia, dos nivells de llenguatge de signes, risoteràpia, musico teràpia (aquests tres cursos estan reconeguts pel CEP amb crèdits per als professors que hi assisteixin), àrab, introducció a l'islam i conèixer el nostre país. I finalment tots els cursos amb un caràcter més lúdic i d'oci: excursions amb itineraris prehistòrics, històrics i urbans, 5 nivells de ioga, relaxació guiada, pilates, massatge per a discapacitats, manualitats, brodat i estampació, patchwork, flors de bach, tai-txi, balls de saló, taller de teatre, diferents cursos de cuina i escultura amb marès.
Com es pot comprovar l'oferta que es brinda des del CEPA maonès és totalment variada i oberta a tot tipus de persones, pel que posa de relleu un cop més el paper indispensable que juga aquest dins la societat menorquina..
Programa Grundvig
Per acabar amb aquest reportatge, hem considerat rellevant fer referència a un últim punt comentat per les dues mestres del CEPA en qüestió. Aquest consisteix amb la iniciativa del Joan Mir i Mir d'adherir-se aquest any al programa GRUNDVIG, amb l'objeticu d'estar al dia respecte als programes educatius europeus. Aquest programa en concret, està subvencionat per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i consisteix en un intercanvi educatiu entre diferents països d'Europa. En l'acutalitat es troba encara a la primera fase, la de presentació i d'interrelació. Dia 5 de novembre, es farà, a Xipre, la primera trobada en la que cada país es donarà a conèixer i presentarà els seus interessos i projectes. Serà en aquest punt en el que es posaran d'acord els països amb interessos similars per donar inici a la tasca educativa. Segons se'ns exposa, el GRUNDVIG és un projecte molt ampli en el qual pot acabar demanant-se el suport de totes les entitats de la societat menorquina i un trampolí molt important per donar a conèixer l'illa a la resta d'Europa. Cal afegir que els membres de la comunitat educativa del CEPA Joan Mir i Mir, han posat en aquest projecte tota la seva il·lusió, pel que des delXocconfíem que serà tot un èxit.

Imatges: Inauguració. Les diverses imatges
recollides mostren diferents moments
de la inauguració celebrada al CEPA
Joan Mir i MIr el passat dia 30 de setembre
amb motiu de l'inici del present any acadèmic.