TW
0

L'institut maonès celebrà el passat dimecres 8 d'octubre una actitivat complementària amb la que es perseguia l'objectiu d'acollir i agermanar tot l'alumnat del centre

IES Pasqual Calbó i Caldés
Maó
L'Institut Pasqual Calbó i Caldés desenvolupa una activitat complementària cada trimestre a nivell de tot el centre, on hi participen tots els ensenyaments i cursos, des de 1r d'ESO fins al Batxillerat i els Cicles Formatius. Si el darrer trimestre és una festa de final de curs i el segon la Diada de Menorca, a principis del mes d'octubre el motiu és l'acollida i germanor entre tot l'alumnat de l'Institut.
Així, aquestes activitats programades en el marc dels òrgans de govern del centre, de caire lectiu i de participació obligatòria, tenen una evident finalitat pedagògica. En la que avui ens ocupa, duta a terme el passat dimecres 8 d'octubre, la finalitat és, i va ésser, potenciar encara més el bon clima de convivència a l'Institut entre tota la diversitat d'alumnat matriculat, de diferents edats, procedències, cultures i maneres de ser.
La idea fou la següent. La Prefectura d'estudis amb l'ajut dels tutors i del professorat va dividir tot l'alumnat per la seva procedència geogràfica, i es demanà la col·laboració de les famílies per a l'elaboració de les especialitats gastronòmiques més emblemàtiques de cada país. La resposta fou massiva, i en aquest sentit l'Institut vol agrair un cop més aquesta implicació.
Durant els dos primers períodes lectius, de 8 a 10 del matí, es va fer classe ordinària. Un cop arribats a aquest punt hi havia dos torns simultanis, de manera que la meitat de l'Institut participava en els espais comunitaris en una mena de fira alimentària on alumnes i professors degustaven i compartien aquesta manifestació cultural pròpia de cada grup d'alumnes. L'altra meitat era al poliesportiu de l'Institut en un torneig del tradicional esport menorquí "Dins i Fora". Arribats a les 11:30 aproximadament s'intercanviaren els papers, els que havien estat al berenar intercultural anaven al poliesportiu, i els que havien practicat o xalat amb el Dins i Fora gaudien finalment de la gran varietat i quantitat d'especialitats culinàries presents a les taules muntades a l'efecte.
Agraïments
Gràcies sobretot a les famílies i a l'alumnat, el qual exhibí un comportament impecable durant quasi les tres hores en què els a prop de 500 alumnes es movien per l'Institut compartint i coneixent-se, i tot sigui dit, al temps, que malgrat un ensurt a primera hora ens respectà la resta del matí, s'aconseguiren els objectius establerts d'assegurar la convivència i la germanor, potenciar el sentiment de pertinença a l'Institut i al col·lectiu de persones que el formen, i indirectament incrementar la motivació per a l'estudi i el bon clima escolar.