TW
0

R.M.
Ciutadella
E l Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inaugurarà oficialment a Eivissa el curs 2008-2009. Una delegació de l'entitat balear, encapçalada pel seu director, Josep Prohens, es desplaçà dijous a Eivissa per donar compte al conseller del departament de Política Educativa i Cultural del Consell d'Eivissa, Marià Torres, dels preparatius de l'acte inaugural del curs que la institució acadèmica celebrarà a la pitiüsa major el proper dia 21 de novembre.
A la trobada, que tingué lloc a la seu del Consell, hi assistiren també el coordinador general de la Fundació per al Conservatori Superior, Adolfo Díez; el caps d'activitats acadèmiques i de manteniment, Eulàlia Salbanyà i Xavier Castro, respectivament; i el director del Conservatori Professional de Música d'Eivissa, Jaume Ribas.
Alumnes de tot el món
Prohens explicà que, segons les dades provisionals de matrícula, el Conservatori comptarà enguany amb 221 alumnes, dels quals 126 provenen de Balears i la resta, d'altres indrets d'Espanya o d'altres països, com ara Andorra, Argentina, Corea del Sud, Cuba, Nepal, Polònia, República Dominicana, Romania i Rússia.
Pel que fa als estudiants de Balears, la majoria provenen de Mallorca (111), seguits dels de Menorca (10) i Eivissa (5), situació que posa de manifest l'encert de posar en marxa actuacions encaminades a incentivar la presència d'alumnes de les illes menors.
La lliçó inaugural serà llegida pel catedràtic de Musicologia del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Jacinto Torres, i anirà seguida d'un concert amb obres d'Oliver Messiaen, amb motiu del centenari del seu naixement.
Després de nou anys de funcionament, el nombre de matriculats al Conservatori no ha deixat de créixer any rere any. Una institució que va néixer amb l'objectiu d'oferir als estudiants de la Comunitat Autònoma uns ensenyaments de qualitat i evitar-los haver-se de desplaçar a altres indrets per rebre una formació d'aquestes característiques.