TW
0

R.M.
Ciutadella
L a nova editorial Augur Libros ens ha fet arribar dues novetats literàries prou interessants. La primera d'aquestes són els "Cuentos Completos de Edgar Alan Poe", una recopilació dels 67 relats publicats al llarg de la vida del conegut autor i amb la traducció de Julio Cortázar, sense dubte una fita fonamental en la història de la literatura.
Per altra banda ens presentà l'obra "Gaspar de la Noche" de Aloysius Bertrand, inventor del poema en prosa que mostra una excel·lent exemple de la unió entre allò fantàstic i allò grotesc, traduït per Marcos Eymar.
Augur Libros té com a objectiu recuperar els grans clàssics de la literatura centrant-se principalment en la prosa dels segles XIX i XX.