TW
0

Des del Fons Menorquí de Cooperació se'ns convida a fer una reflexió sobre la importància que aquesta matèria primera, el petroli, té realment a les nostres vides quotidianes

Fons Menorquí de Cooperació
Ferreries
Què passaria si, de sobte, el petroli desaparegués? La nostra vida, fins i tot en detalls sense importància, seria un desgavell. No podríem rentar-nos les dents, ni el cap, ni afaitar-nos; berenar seria un problema, ja que no hi hauria neveres. Un cop fora de casa, se'ns plantejaria el problema de com anar a treballar i, un cop hi fóssim, el de com treballar sense ordinador, sense taula, sense cadira, fins i tot, sense llapis o bolígraf. Els nadons no tindrien bolquers, ni els adolescents play station ni telèfons, ni els adults escuma d'afaitar, ni pintallavis, ni dentadures postisses. Sortir de vacances perdria un dels seus al·licients, ja que no es podrien fer fotos. Posar-se malalts o tenir un accident plantejaria molts problemes greus, sense equips mèdics, vàlvules cardíaques artificials, benes, ni tan sols aspirines.
Aquest terrorífic relat podria continuar; són només uns exemples de quants objectes de la nostra vida quotidiana estan estretament relacionats amb aquest combustible fòssil. Des de la Revolució Industrial, la nostra idea de progrés, felicitat i desenvolupament passa pel petroli.
La geografia de la producció
El petroli és una matèria primera repartida de manera mot desigual per tot el planeta. Actualment, 13 països produeixen entre el 65% i el 70% del total, i es calcula que més del 60% de les reserves són a l'Orient Mitjà.
Pobres a països rics
A simple vista tenir petroli és una bona notícia, ja que sembla lògic pensar que la riquesa d'un país significa una millora en la qualitat de vida dels seus habitants. Però resulta que les dades revelen el contrari. Per això als països rics en petroli hi solen passar coses com aquestes:
1. Pitjor qualitat de vida
-Els nivells d'educació són deficients. S'ha comprovat que per cada augment de 5 punts en la dependència de l'economia local del petroli, baixen un 2% els índex d'escolarització.
-Tendeixen a mostrar índexs excepcionalment alts de desnutrició i mortalitat infantil
- La inversió en salut pública sol ser baixa
-La desigualtat d'ingressos entre la població és generalment elevada
Menys democràcia
Segons Intermon Oxfam, el petroli té, en general, un impacte negatiu en els processos democràtics i en el bon govern, a causa principalment de tres factors:
-Les operacions petrolieres generen un increment de processos autoritaris en països productors
-Hi ha un augment de la violència a causa de l'ús de forces armades i milícies privades per garantir la seguretat de les terres i projectes petroliers.
-Augmenten els nivells de corrupció en la gestió d'ingressos públics dels països productors
Violència
Els països rics en petroli són molt més vulnerables a les guerres i a tota mena de violència. En un informe elaborat per al Banc Mundial, COllier i Hoeffler conclouen que en un estat que depèn molt de l'exportació de petroli i minerals té un 23% de probabilitats d'experimentar una situació de violència armada al llarg de cinc anys; les probabilitats que això succeeixi en un altre estat de caractarístiques similars, però sense recursos naturals d'aquest tipus, són només del 0,5%.
Per altra banda, segons Intermon Oxfam, per cada augment de 5 punts en la dependència dels minerals, els governs solen assignar un 1,6% addicional del pressupost a l'exèrcit.
Corrupció
Segons l'informe Revisió de les indústries extractives del Banc Mundial, un dels principals factors que afavoreix la violència, la vulneració de drets, els règims autoritaris és la corrupció. S'ha demostrat que la indústria petroliera indueix a pràctiques corruptes en més mesura que en altres sectors de l'economia. Solen ser relacions de benefici mutu a tres bandes: entre transnacionals del petroli, govern dels països industrialitzats (els interessos dels quals a vegades es confonen amb els de les empreses esmentades) i governs corruptes del Sud. Aquests últims actuen com si les riqueses del país fossin el seu patrimoni personal, i no inverteixen els beneficis en el benestar de la població, legítima propietària dels recursos, sinó que els utilitzen per engreixar les seves arques personals.
---
(*) Informació extreta de Global Express (Intermón Oxfam)