TW
0

L'Institut Menorquí d'Estudis, el Museu d'Història de Menorca i el Parc Natural de s'Albufera des Grau organitzen, un any més, la propera edició d'aquest esdeveniment didàctic

Susana Mora Humbert
Maó
El proper mes de novembre tindrà lloc, un any més, la ja per tots coneguda "Setmana de la Ciència", esdeveniment didàctic, dirigit a tots els públics, de diferents edats i nivells formatius, amb el que se'ns pretén conscienciar un cop més, de que aquesta matèria és un tot que ens rodeja. Doncs, segons apunten els propis organitzadors de l'esdeveniment, nosaltres mateixos formem part d'aquest tot relacionat i complexe, pel que és important, tenir present la necessitat de la investigació científica pel quefer de les nostres tasques quotidianes, ja que, en aquesta societat del progrés en la que vivim, on els avenços teconològics ens fan la vida més fàcil, no seria possible sense la tasca dels científics. Queda clara, llavors, la transcendència d'aquest esdeveniment de socialització de la ciència, la tecnologia i innovació, transcendència que ha motivat que des del nostre suplement vulguem dedicar les pàgines centrals que ens ocupen a informar sobre aquesta pròxima activitat, per tal de que tots aquells que encara la desconeguin puguin tenir-la present i aprofitar la seva celebració.
Història
La "Setmana de la Ciència", va néixer l'any 1991 a França, quan el llavors Ministre d'Investigació i Espai, Hubert Curien, decidí celebrar els 10 anys del Ministeri, en els seus jardins, per primer cop oberts al públic. L'objectiu d'aquesta festa, era el d'apropar al ciutadà parisí la ciència i els seus protagonistes. L'any 1992, aquest aconteixement esdevingué esdeveniment nacional, extenent-se ja l'any 1993 a Europa, any en el que es celebrà la primera "Setmana Europea de la Ciència", iniciativa que des de l'any 1997 es va anar adoptant a altres països i regions. Pel que a la nostra comunitat autònoma es refereix, podem apuntar que aquest esdeveniment ve celebrant-se des de l'any 2001, situant-nos llavors aquest any en la vuitena edició d'aquest.
Organitzadors 2008
Enguany, els organitzadors de l'esdeveniment a la nostra illa, han estat novament, l'Institut Menorquí d'Estudis -IME-, el Parc Natural de s'Albufera des Grau i el Museu d'Història de Menorca. La participació d'aquestes tres entitats en aquesta edició, es caracteritza, perquè a diferència d'altres anys, cadascuna d'elles s'han encarregat de coordinar i preparar de manera individual les activitats que brindaran aquest cop separadament. D'aquesta manera tot i que la "Setmana de la Ciència" rep aquest nom i té inici el dia 3 del mes en el que entrarem, la durada de la mateixa s'allargarà gairebé fins a final de novembre, ja que el calendari fixat per cadascun dels organitzadors és diferent,
Activitats
Com ja hem senyalat, les activitats portades a terme per cadascuna de les entitats organitzadores, seran diferents i respondran a un calendari distint. Seguidament aprofitem per fer-vos un avanç del mateix.

IME: El ventall d'activitats que se'ns brinda des de l'Institut Menorquí d'Estudis passa des de les exposicions als tallers i conferències a les excursions i visites guiades. Partint d'aquesta classificació tenim:

Exposicions:
a) Col·leccions d'història natural del Seminari Diocesà de Ciutadella; exposició destinada a estudiants d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que tindrà lloc entre el 3 i el 14 de novembre al Museu Diocesà de Menorca de 10 a 13.30 hores.
b) La meteorologia a l'abast de tothom; exposició per a grups de tercer cicle de primària i 1r d'ESO que es portarà a terme a la seu de l'IME els dies, 3, 4, 5, 6 i 7 de novembre de 9h a 13.30h i de 15h a 17.30h.
Tallers i conferències:
a) Un passeig pel temps: la reconstrucció del clima del passat. Aquesta tindrà lloc de 8.30h a 14h els pròxims dies 7, 10 i 11 de novembre a la seu de l'IME i anirà destinada als alumnes d'E.S.O, Batxillerat i cicles formatius.
b) Física sorprenent. Aquesta activitat es celebrarà els propers dies 13 i 14 de novembre a la Sala polivalent dels IES Cap de Llevant i Pasqual Calbó i Caldés, fent-se diverses sessions per arribar al públic d'edats compreses entre la pròpia dels alumnes de 2n i 4t d'ESO i Batxillerat.
Conferències:
a) Faunes fòssils de miocè i el pliocè de Menorca. Celebrada entre els dies 3 i 14 de novembre en el sí dels centres educatius que la sol·licitin.
b) Fenòmens meteorològics adversos. Es celebrarà a les 20.30h del dia 14 de novembre a la seu de l'IME.
Itineraris didàctis i excursions:
a) Visita guiada a les galeries del Castell de Sant Felip.
b) Visita guiada al claustre i Museu del Seminari Diocesà de Ciutadella.
c) Els valors naturals dels barrancs de Menorca.
d) Gestió del litoral de Menorca: sistemes dunars.
Parc Natural de s'Albufera des Grau: la celebració de la vuitena edició de la "Setmana de la Ciència" tindrà lloc de mà d'aquesta entitat a partir del proper dia 15 de novembre. Des d'aquesta se'ns oferirà la possibilitat de participar en un taller didàctic que es celebrarà el mateix dia 15 al Centre d'interpretació Rodríguez Femenías i que rebrà el nom de "Taller de plantes medicinals, virtuts i aplicacions" , en una conferència-demostració que es portarà a terme el dia 21 al mateix centre i que portarà per títol "Les rates pinades del Parc Natural" i en una visita guiada pel parc que podrà realitzar-se el dia 22 del mateix mes i que s'anomenarà "Descobreix el Parc Natural a través dels seus béns etnològics".
Museu d'Història de Menorca: En el si d'aquest ens, tindran lloc en aquesta "Setmana de la ciència" compresa per al mateix entre els dies 3 i 14 de novembre, dos tallers destinats a explicar l'origen de la noció del temps per als humans, quan i com prenen consciència aquests de la necessitat de mesurar-lo, i una exposició del Maó romà -en la que s'explicarà l'origen i els antecedents de la ciutat romana de "Mago", així com les seves diferents etapes fins a la seva desaparició; explicació que clourà amb el lliurament d'una fitxa didàctica a omplir pels assistents-. Pel que als tallers es refereix, senyalarem que, un d'aquests, concretament, el destinat als més menuts, rebrà el nom de "Quin dia som, quina hora és" i es farà construir als participants un mòbil que reconstrueixi les fases llunars. L'altre taller, destinat als alumnes més grans, compartirà el títol de l'anterior, i en ell es farà construir a n'aquells que s'inscriguin, un rellotge de sol. Del mateix mode,
Són aquestes doncs, les activitats de les que podrem gaudir en la propera Setmana de la Ciència que tindrà lloc, com ja hem apuntat el proper mes de novembre, activitats preparatius de les quals s'estan acabant d'enllestir pels seus organitzadors, i a les quals ens hi podem inscriure ja, contactant amb qualsevol d'aquests ens. Des del Xoc només ens resta dir, que de ben segur que seguirem de prop, el transcurs d'aquest esdeveniment que, un any més, es presenta prometedor.

IMATGES: Recull d'instantànies arxivades
envers a la celebració de passades edicions
de la "Setmana de la Ciència", en les que
podem observar com els seus participants
es diverteixen mentre de ben segur estan
aprenent nous conceptes de ciència. Tenim
també una imatge de s'Albufera des Grau,
recorregut fixat per aquesta "Setmana de la Ciència".