TW
0

El GOB Menorca ens presenta un any més la seva programació d'activitats i tallers dirigida a complementar la tasca educativa que els mestres porten a terme a les aules

Susana Mora Humbert
Maó
La importància de l'educació ambiental es fa palesa dia a dia en el nostre món actual. I és que, en una època en la que parlem d'escalfament global, de canvi climàtic, d'extinció d'espècies a l'engròs, de contaminació massiva... cal sensibilitzar els més petits per tal que vagin prenent consciència des del principi de les seves vides de la transcendència que té per a l'ésser humà i la Terra en general la cura del medi am­bient. Des del GOB Menorca, fa anys que es treballa en aquesta tasca de formació -que és per a la institució el mitjà de divulgació dels seus principals objectius- oferint activitats i tallers varis a als centres educatius per a completar tots els àmbits de la vida escolar. D'aquesta manera, enguany novament se'ns brinda des d'aquesta organització tot una oferta educativa que conjuntament amb la proposta d'un Pla de Sensibilització de les Escoles, de projectes i campanyes de sensibilització i conscienciació de la població infantil-juvenil i adulta i de l'edició de materials didàctics persegueixen la fita de formar la nostra actual i futura ciutadania en els valors ambientals necessaris per a fer aquest món més sostenible.
Activitats i tallers
En aquest apartat comptem amb un total de dotze propostes formatives. Tot i que es recomanava que la inscripció en les mateixes, o la seva sol·licitud en general, es cursés al llarg del mes d'octubre, encara podem decidir formar part d'aquestes. D'aquesta manera tenim, el muntatge expositiu i audiovisual "d'en Fosquet, un mussol" destinat als alumnes d'educació infantil; l'excursió per a conèixer l'entorn natural proper a ca nostra que rep el nom "Coneguem el nostre entorn" també dirigida a l'etapa d'educació infantil; la visita al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del GOB, "L'Hospital d'Animals", en la que poden participar-hi alumnes de totes les edats; les excursions a peu pel tram de Punta Prima a Alcalfar del Camí de Cavalls en les que poden inscriu-re's els alumnes del primer cicle de primària; el conte-contes "Animalets", per als més menuts, novament; la visita al Parc des Freginal per a descobrir la seva història, al Parc Rubió i Tudurí, parc temàtic que representa un retall del paisatge menorquí i a un lloc gestionat amb criteris de sostenibilitat; visites a la platja de Binimel·là per a conèixer els elements que la conformen; xerrades acompanyades per una projecció d'imatges per a conèixer la situació energètica de Menorca i comprendre el Canvi Climàtic i xerrades sobre la matèria de l'aigua a la nostra illa; i finalment, tallers de Descoberta del gust, en els que es descobriran els sabors dels productes típics de la nostra terra i els seus orígens.
Formació per a formadors
En aquest curs 2008-2009, s'ha posat en marxa dins del mateix programa de sensibilització del GOB Menorca, la realització de tallers d'aprenentatge de les mateixes activitats ofertades pel SEA (Servei d'Educació Ambiental). Així, s'obre una nova porta en aquest camí, oferint també cursos destinats a docents exclusivament.
Activitats complementàries
Amb l'objectiu d'optimitzar les visites que els alumnes realitzin fora de les aules, el GOB posa a disposició dels centres escolars una sèrie d'activitats, tals com per exemple, la visita al Molí del Rei pel cas d'aquells alumnes que estiguéssin realitzant una altra activitat a Maó, la visita al Centre de la Natura de Menorca, pel cas d'aquelles sortides que s'hagin realitzat en el terme de Ferreries o rodalies, i finalment programes de col·laboració amb les APIMes per tal de cercar fórmules educatives fora de l'àmbit estrictament escolar.
Calendari
En definitiva, aquesta és a grans trets, l'oferta educativa programada pel SEA del GOB en vistes a l'actual curs acadèmic, programació que va ser publicada ja a principis de setembre, i que està essent ja portada a terme -algunes activitats tingueren els seus inicis en el mes d'octubre- complint fidelment amb el calendari previst per a la mateixa. Per tots aquells que a dia d'avui encara desconeguéssiu de la seva existència, i per aquells que encara no us hagueu decidit a participar-hi us convidem a visitar la pàgina web d'aquesta organització (www.gobmenorca.com) on trobareu tota la informació necessària al respecte. Les activitats s'aniran desenvolupant al llarg de tot aquest curs, però no perdeu el tren i informeu-vos ja, doncs cada activitat té un calendari i uns terminis d'inscripció diferents i no voldríem que us les perdéssiu.