TW
0

4 nombres primers
Els quatre següents nombres: AA, BAB; BACD i AAAC són nombres primers. Sabent que cada lletra correspon a un nombre natural d'una xifra, que a lletres iguals els corresponen nombres iguals i a lletres diferents nombres diferents, troba el valor de A, B, C i D.


Els 9 primers primers
Emprant els 9 primers nombres primers (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 i 23) omple la següent quadrícula de manera que totes les operacions siguin correctes: