TW
0

Un nombre especial
Emprant els 10 primers nombres naturals (de 0 a 9) forma un nombre de 10 xifres que compleixi les següents condi­cions:
1) La primera xifra del nombre ha de ser divisible per 1.
2) Les dues primeres xifres del nombre han de formar un nombre de dues xifres divisible per 2.
3) Les tres primeres xifres del nombre han de formar un nombre de tres xifres divisible per 3.
I així successivament fins a arribar a que el nombre format per les 10 xifres sigui divisible per 10.


Vuit targetes
Observa les dues columnes de cartes. Quin és el nombre mínim de cartes que hem de moure per aconseguir que les dues columnes sumin el mateix?