Antoni Tarabini i la consellera Bàrbara Galmés presentaren un estudi sobre els hàbits lectors

TW
0

R.M.
Maó
El Govern balear presentà aquesta setmana les conclusions d'un estudi encarregat per conèixer els hàbits lectors dels ciutadans de les Illes. Aquesta és una de les actuacions previstes en el Pla de Foment de Lectura impulsat per la Conselleria d'Educació i Cultura amb l'objectiu d'incrementar els índexs lectors entre els ciutadans i que compta amb un pressupost de gairebé un milió d'euros. Una de les dades més destacades és que un 56,7 per cent dels enquestats es declaren lectors. Un percentatge que resulta de sumar la proporció de població lectora habitual (39,6 per cent) i l'ocasional (17,1 per cent). Per contra, un 43,3 per cent dels entrevistats a Balears afirma que no llegeix mai o gairebé mai.
El sondeig, que avalua els hàbits de lectura tant de llibres com d'altres publicacions, s'ha fet sobre 1.200 entrevistes, a 400 persones de Mallorca, 400 de Menorca i 400 d'Eivissa i Formentera. La consellera Bàrbara Galmés i el director de Gadeso Antoni Tarabini exposaren els resultats punt per punt.
Si s'analitzen els motius per llegir dels ciutadans de Balears, l'estudi posa de manifest que els dos principals són el plaer de fer-ho (85,4 per cent), vinculat sobretot a la lectura de novel·les, i estar més informat (60 per cent). En el costat contrari, la raó principal per no llegir és la manca de temps (59,8 per cent).
L'idioma majoritari de lectura és el castellà, malgrat que hi ha un amplia majoria que assegura que pot llegir en català d'una manera fluïda. Així, gairebé el 80 per cent (en concret el 78,5 per cent) dels enquestats afirma que llegeix en castellà, enfront del 20,7 per cent que ho fa en català i el 0,8 per cent que ho fa en altres llengües. La majoria de les persones que llegeixen dediquen entre una i sis hores a la lectura setmanal.
La mitjana de llibres llegits a l'any és de 9,5.
El Pla de Foment de Lectura que ja està en marxa, preveu la realització d'una desena d'actuacions noves per invertir la tendència.