TW
0

R.M.
Maó
Sota el lema "Mostrem la igualtat", el Govern torna a convocar el concurs "Dones fotografien dones", una iniciativa que enguany arriba a la IX edició i al qual es poden presentar fins al proper dia 31 totes les dones fotògrafes professionals i aficio­nades que tenguin residència legal vigent a les Balears.
La tècnica fotogràfica és lliure i s'hi estableixen dues seccions: fotografia en blanc i negre i fotografia en color. Cada autora pot presentar un màxim de tres obres i la temàtica ha de tenir relació amb el títol del concurs que impulsa la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració a través de l'Institut Balear de la Dona.

Bases
Les bases de participació estableixen un primer premi i un segon premi per a la secció de blanc i negre, i un primer premi i un segon premi per a la secció de color. Cada autora només pot optar a un. La quantia dels guardons és de 1.000 euros per als primers premis i de 500 euros per als segons.
El Jurat està format per persones amb prestigi en l'àmbit de la fotografia més una representant de l'Institut Balear de la Dona i presidit per la directora del mateix institut.
Els criteris de selecció són l'ajustament a la temàtica d'enguany, "Mostrem la igualtat" i, especialment, l'impacte o la sensibilització respecte de la situació de la dona, a més de la qualitat tècnica i la composició.
Les imatges premiades i seleccionades seran propietat de l'Institut Balear de la Dona, que les podrà utilitzar per a qualsevol activitat fent constar el nom de l'autora. El jurat farà pública la seva decisió abans del dia 10 de febrer. Els primers premis, tant en color com en blanc i negre, a criteri de l'Institut Balear de la Dona, seran el cartell del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Més informació: http://aferssocials.illesbalears.cat