TW
0

El passat 28 de novembre l'escola ferrerienca oferí a pares i mares de la seva comunitat educativa una xerrada de mans del doctor Nando Salom, especialista en medicina esportiva

Susana Mora Humbert
Maó
"Per a parlar d'higiene i normes alimentàries dels fillets esportistes s'ha de tenir en compte primerament la forma de ser del propi esportista, el material utilitzat i també el medi ambient on es dur a terme", així va introduir Nando Salom la xerrada de l'escola de pares del CC Sant Francesc d'Assís el passat divendres dia 28 de novembre, xerrada que va transcórrer en un ambient de gran expectació i de la que tots els assistents en quedaren satisfets.

Higiene
Respecte al tema de la higiene en concret, de la ponència en qüestió en destacarem com a punt clau del mateix la relació que el doctor Salom va fer d'una sèrie de normes bàsiques que persegueixen l'objectiu d'assolir la conservació i la promoció de la salut a través de la higiene. La relació referida contenia a grans trets les següents normes:
?Un son reparador. Es recomana de dormir unes 8-9 hores.
?Neteja adequada i ús de materials que la facilitin: dutxa en acabar la pràctica de l'esport, ús de sabatilles per a la dutxa, canvi de roba interior.
?Higiene dental diària i prevenció de càries degut sobretot a la gran quantitat d'hidrats de carboni que es recomana prenguin els esportistes.
?Vestimenta còmoda que no oprimeixi. La roba interior de cotó.
?Calçat adequat on els dits estiguin amples, la part de la solapa o del tars flexible i que no oprimeixi, una talonera forta que subjecti el peu per evitar lesions i torçudes, una alçada de 2 o 3 cm., plantilla anatòmica que marqui la corba del peu i la sola amb una bona capacitat d'absorció d'impactes.
?Una bona preparació física on no hi manqui el calentament abans d'iniciar la pràctica de l'esport i després una sèrie d'exercicis d'estirament o refredament?

Alimentació
Pel que fa al tema de l'alimentació de l'esportista, dir en primer lloc que el ponent va voler deixar clara la distinció entre el terme nutrició (conjunt de processos amb els quals l'organisme rep i utilitza els materials que necessita) i el terme alimentació (costums i normes de la societat on vivim que ens dur a triar un tipus d'alimentació determinat). Segons l'especialista, és precisament l'alimentació el punt en el que els pares poden influir perquè els seus fills tinguin uns hàbits alimentaris més o menys correctes. Continuant en aquesta línia, l'especialista va procedir a nombrar un llistat dels continguts que han de conformar una alimentació adequada, éssent aquests els següents:
?D'un 50 a un 60% d'hidrats de carboni, substàncies energètiques que les trobem als llegums, pa, patates, arròs,...)
?D'un 30 a 35% de greixos que són també energètics i poden ser d'origen animal o vegetal: oli, fruits secs,...
?D'un 10 a un 15 % de proteïnes que ajuden a la substitució de les cèl·lules deteriorades.
En haver apuntat aquests quatre principis alimentaris, el doctor Salom va proseguir explicant que hem de tenir molt present que el nostre cos no és capaç de fabricar la major part de vitamines, motiu pel qual les hem d'agafar dels aliments (d'aquí estriba la importància de la norma de les cinc racions de verdura o fruita al dia). De la mateixa manera, pel que es refeix als minerals, va venir a exposar que aquests són indispensables per la vida, essent que ajuden en la formació de l'esquelet, regulen la quantitat d'aigua del nostre organisme, etc. Així mateix respecte al calci i el fòsfor, imprescindibles pel creixement, igual que el ferro, el qual també té molta importància en el món de l'esport. A tot això afegí la referència a un element que destacà com a primordial, l'aigua, doncs aquesta és indispensable per a una correcta nutrició, ja que el 80% del pes dels fillets és aigua pel que s'ha de tenir en compte la ingesta de la mateixa sobretot en ambients calorosos abans, durant i després de l'exercici? De tot l'exposat en aquest punt, es pugueren concloure de nou unes normes bàsiques que vindrien a ésser augmentar el consum d'hidrats de carboni i de verdures i fruites, beure prou aigua, disminuir el consum de sucre. Com a pistes per a distribució de les calories es pot tenir en compte que un 25% s'han de prendre amb el berenar, un 35% amb el dinar, un 15% a la bereneta i l'altre 25% a l'hora de sopar.

Consell final
Per a acabar, el conferenciant va voler recomanar molt fervorosament que mai es prenguin vitamines més enllà d'aquelles que ens són aportades pels aliments, doncs com ens va deixar clar, menjar de forma equilibrada és el millor remei per a les fatigues o els petits problemes que es puguin detectar en els més menuts de cada casa.