TW
0

Els pares d'alumnes de noranta-set col·legis valencians podran rebre les notes dels seus fills, controlar-ne l'assistència a classe, els retards i contactar amb els seus mestres a través del mòbil

Susana Mora Humbert
Maó
Des de la Comunitat Valenciana es llança una iniciativa que de tenir èxit possiblement es farà extensiva a altres regions. Aquesta consisteix en la implantació del programa Ítaca, el qual permetrà que els pares i mares d'alumnes d'un total de noranta-set centres educatius de Primària puguin rebre en desembre, a través de missatges al mòbil, les qualificacions acadèmiques que obtinguin els seus fills.
Aquest pla experimental s'efectuarà gràcies al superordenador del programa Innovació Tecnològica per a l'Administració de Centres i Alumnes (Ítaca), segons es va anunciar el passat dimecres per part del conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora.
Segons sembla, Ítaca no només permetrà que els progenitors puguin rebre, de manera voluntària, les notes i les faltes d'assistència dels seus fills en el mòbil. També podran consultar aquesta informació a través d'internet, junt amb els retards a classe, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars o els missatges que els docents desitgin fer-los arribar.
Aquest sistema, a través de la web, permet subscriure's per a rebre notificacions en el mòbil o a través del correu electrònic.
Un cop passada aquesta experiència pilot, aquest sistema s'anirà estenent de manera gradual, de manera que, quan finalitzi aquest curs, serà operatiu a la totalitat de col·legis de Primària de la comunitat valenciana. A més, està previst que es generalitzi als centres de Secundària al llarg del curs 2009-2010.
Així, per primer cop en la història del nostre estat hi ha una possibilitat d'accedir, a través de les noves tecnologies, de manera directa a les qualificacions dels nostres fills. És una manera d'apropar el centre educatiu a la família i facilitar la relació entre ambdós, sempre garantint la confidencialitat de la informació.
Però és precisament en aquest darrer punt en el que sorgeixen les controvèrsies i els recels en relació al programa, ja que, segons apunten certs juristes, el fet que aquest sistema s'estengui al camp dels alumnes de Secundària, dins dels que entren joves en edats compreses dintre dels setze anys, pot suposar una violació del dret a la intimitat, dret constitucionalment reconegut. Per tal d'explicar aquesta teoria, els entesos fan una analogia entre l'àmbit sanitari i l'educatiu i exposen que si la llei obliga a la confidencialitat dels expedients clínics d'aquelles persones que han complert ja els setze anys d'edat -exceptuant-se els casos en què en tals expedients es contiués el diagnòstic d'una malaltia greu-, del mateix mode hauria de garantitzar-se la confidencialitat dels expedients acadèmics dels alumnes fins i tot envers els seus progenitors.
Així doncs, el debat està servit, pel que de moment esperarem a veure com funciona a la pràctica la implantació pilot d'aquest programa per tal de després treure'n les nostres pròpies conclusions.