TW
0

Ferran Andreu
cordinador del CD Menorca
El passat dia 20-N, es va celebrar el Dia Universal dels Drets del Nen i la Infància. Amb aquest motiu, seria bo, recordar alguns consells i pautes de comportament, a seguir pels adults, cap als menors d'edat, que practiquen esport, recomanats per diferents organismes.
Tots els que d'una manera o altra dirigim grups humans en la pràctica esportiva, assumim responsabilitats. Unes, vénen reflectides al Contracte. Altres no escrites, son inherents al "càrrec", emperò és difícil evitar omissions.
Els entrenadors per exemple, supervisem activitats, per augmentar la capacitat de l'esportista. Procuram mostrar habilitats tècniques i tàctiques, de manera convenient, i és evident, que quan rallam de fillets o filletes, haurem d' utilizar una quantitat raonable de sentit comú i prudència per no produir danys involuntaris.
I no tan sols per açò, sinó també perquè esteim legalment obligats -segurament sense saber-ho,- ni tenir coneixement, per la Carta Europea de l'Esport i la dels Drets de la Infància.
La majoria de situacions que poden afectar els Drets i la protecció del Menors, vénen donades per l'error de reproduir, els modos, les formes i les maneres d'actuar de l'esport adult, quan l'Esport Base, ha de moure's senzillament en els paràmetres de persones en creixement.
Vetllar pels drets dels esportistes en les primeres edats, voldria dir, segons recomana l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, que les planificacions i activitats esportives que es fan per medi de Clubs, tenguin en compte el següent Decàleg:
1) Dret a triar el futbol com esport, si ho decideixen.
2) Dret a comptar amb el suport dels seus pares.
3) Dret a jugar i divertir-se.
4) Dret a comptar amb la direcció d'un entrenador qualificat i competent.
5) Dret a participar en un nivell acord amb la seva maduresa i capacitat.
6) Dret a fer esport educatiu.
7) Dret a participar en entrenaments i partits.
8) Dret a ser tractat amb dignitat.
9) Dret a jugar amb seguretat física i psíquica, en un entorn saludable.
10) Dret a opinar i ser escoltat.
Si recordam que l'esport és un factor important d' engrandiment humà, o una activitat que "no ha de perjudicar la seguretat, la salut o el desenvolupament dels fillets" i que a Clubs i Entitats ens queden moltes coses per millorar, l'efemèride dels Drets de l'Infant, ja haurà estat profitosa.