TW
0

R.M.
Maó
El seguidors de l'equip de profes­sionals d'Un lloc, un món estan d'enhorabona amb l'estrena a la xarxa de la seva nova sèrie "Un Ou de Closca Verda". Amb tan sols un cop de click els internautes poden accedir a un novetós format narratiu distribuït a base de petites càpsules a les que es poden veure des de la direccióhttp://www.xtvlblocs.cat/ unoudecloscaverda. L'aposta del jove director menorquí Miguel Bosch es presenta al públic amb l'atractiu dels seus personatges. Una tortuga, un camell, un peix abissal, una medusa, un ornitorinc... només el principi d'una interessant reflexió: "El món és món des de fa molt de temps. Tant, que la Humanitat ha oblidat moltes coses? per exemple: Com va començar tot?". Enganxa!