TW
0

Àngels Pons
Quasi 500 fillets i filletes de Menorca de les escoles de EEI de Sant Climent, CP Francesc d'Albranca des Migjorn, CP Mare de Déu de Gràcia i Cap Sa Graduada de Maó, CP Àngel Ruiz i Pablo des Castell, CP Castell de Santa Àgueda de Ferreries , Ceip Margalida Florit i CP Joan Benejam de Ciutadella estan a punt de començar un projecte col·laboratiu entorn a la prehistòria de Menorca, organitzat pel Centre de Professorat. Són vint-i-dos grups alumnes de vuit escoles diferents, engrescats en un projecte comú.

El Projecte Col·laboratiu "Explorant la Menorc@ Prehistòrica" és un projecte telemàtic on es proposen una sèrie d'activitats per a fomentar l'intercanvi d'informació sobre la prehistòria de Menorca a partir de les aportacions dels diferents grups d'alumnes.

Un dels seus objectius principals és fomentar l'ús de les tecnologies de la informació entre alumnes, creant un entorn de treball cooperatiu per elaborar un recull d'informació sobre la prehistòria.

Però el projecte va més enllà, l'aprenentatge en ambients col·laboratius i cooperatius cerca propiciar espais en els quals es doni el desenvolupament d'habilitats individuals i grupals a partir de la discussió entre estudiants, al moment d'explorar nous conceptes, essent cadascú responsable tant del seu propi aprenentatge com del dels altres membres del grup.

El treball col·laboratiu implica que els alumnes adoptin nous rols i els desenvolupin de forma global i interdisciplinar, així pensem que es fomenta un aprenentatge per competències preparant els alumnes per a la nova societat del coneixement.

El personatge que condueix aquest projecte és en Tariq, un arqueòleg egipci, que demana ajuda als alumnes menorquins per investigar i conèixer la prehistòria de Menorca.

El treball es desenvolupa a través d'una sèrie de Webquests que es corresponen a cada etapa i cicle educatiu. A través de la metodologia de treball cooperatiu, els alumnes exploraran i investigaran la prehistòria de Menorca, seguint les tasques que es proposen a les webquests per a, finalment, reelaborar la informació obtinguda, posar-la en comú i contrastar-la amb la dels altres grups que hi participen.

Així mateix, es disposarà de diferents blogs per poder anar recopilant la informació i materials que sorgeixin durant la realització de les tasques i a la vegada, poder comunicar-se amb l'arqueòleg egipci i els altres grups participants.

El treball es desenvoluparà durant el segon i tercer trimestre acabant amb una gran festa el dia 22 de Maig as Mercadal, allà tots els grups d'alumnes tendran l'ocasió de conèixer-se personalment i també els serà entregat oficialment el carnet i diploma d'exploradors de la mà del Sr. Tariq Horeb, l'arqueòleg egipci i personatge virtual motivador del projecte.

Tot l'equip que ha dissenyat el projecte espera amb il·lusió la seva posada en marxa i us convida a veure amb més deteniment la seva pàgina web: http://www.cepdemenorca.cat/imhotep/index.html.

Equip de Disseny
Dolors Pons BorràsCP Castell de Santa Àgueda de Ferreries
Tónia Mascaró MartíCP Castell de Santa Àgueda de Ferreries
Catalina Serra CardonaCP Castell de Santa Àgueda de Ferreries
Catalina Monroig ForntCP Sa Graduada de Maó
Ger Carreras PonsCP Mare de Déu de Gràcia de Maó
Amador Alzina SansCentre de Professorat de Menorca
Marta Cladera BorràsCentre de Professorat de Menorca
Àngels Pons SansCP Castell de Santa Àgueda de Ferreries