TW
0

Un llibre per fer de la lectura una pràctica feliç i desitjable

Redacció
Maó
Una reflexió sobre l'animació a la lectura, un concepte extremadament difús i deteriorat, significatiu i banal alhora, útil i sospitós per igual.
Pretén ser un llibre conciliador, que no concep parlar d'animació a la lectura sense parlar d'educació lingüística i literària, de la mateixa manera que en parlar d'educació lectora no es parla d'una altra cosa que d'animar a llegir. Es tracta d'amistar pràctiques sovint incomunicades, fins i tot hostils, i trencar a la vegada la falsa dicotomia entre la profunditat assignada a la tasca acadèmica i la trivialitat atribuïda a les activitats d'animació. En tots els casos l'incentiu és el mateix: «hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable». No es tracta d'una altra cosa.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi per millorar la capacitació docent. Les idees plantejades ajuden a respondre preguntes tals com:
? Quin és el veritable significat de l'animació a la lectura? ? Què ha d'entendre's per «plaer de llegir» i què fer per aconseguir-ho? ? Què fonamenta l'animació a la lectura? ? A quins llibres concerneix aquesta pedagogia de la lectura? ? On es construeix el futur d'un lector?...

Temes centrals - Índex
"Presentación (o más bien una declaración): Diez preguntas sobre el significado y los propósitos de la animación a la lectura y diez ideas clave para responderlas. Conocer la historia del concepto de animación a la lectura es la clave para interpretarlo. La noción de placer está indefectiblemente unida a la lectura. Se debe evitar que los miedos, los prejuicios o las rutinas entorpezcan la amistad con los libros. La soldadura de las actividades que preceden a la lectura y las que la prolongan constituyen el fundamento de la animación. El juego, entendido con seriedad, es inherente a la lectura y, bien utilizado, puede despertar el de-seo a leer. La lectura debe formar parte de las experiencias vitales de los niños y los jóvenes. La comprensión de un texto es inseparable del interés, las expectativas, los propósitos o la satisfacción previa de los lectores. La mediación es primordialmente una labor de lectores comprometidos que deben tratar de fascinar a los lectores que empiezan. El futuro de un lector se trama en los hogares y en las aulas, en las bibliotecas públicas y escolares, en la prensa y en la red social de Internet. La animación de la lectura es una de las actividades que mejor contribuyen a la comprensión de un texto. Glosario. Referencias bibliográfcas". (La Facultat de Pedagogia i facultats d'educació del professorat).

10 ideas clave. Animación a la lectura
AUTOR: Juan Mata
SÈRIE: Didáctica de la lengua y de la literatura
COL·LECCIÓ: Ideas Clave, 9
ANY D'EDICIÓ: 2009
PÀGINES: 212
PREU: 18,50 ? (IVA inclòs); 17,79 ? (sense IVA)
ISBN: 978-84-7827-681-3 Edició en castellà