TW
0

A comprar segells
Un pare va enviar al seu fill a comprar segells de 5 tipus diferents, de: 1, 2, 3, 5 i 10 cèntims. Volia 4 segells de dos dels tipus i 3 segells de cadascun dels altres, és a dir, en volia 17. En arribar a la tenda, el noi va oblidar de quina quantitat eren els segells dels quals n'havia de comprar 4 però sabia que portava el preu exacte i en monedes de 10 cèntims. Pots ajudar-lo i dir-li quants segells ha de comprar de cada tipus?


Quin nombre!
Emprant els nombres del 0 al 9 forma un nombre de 10 xifres que sigui divisible per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Espero que trobis un dels 11.460 nombres de 10 xifres que compleixen el que et demanam!