TW
0

Els germans petits de 3 polígons regulars
Suposant que l'àrea dels polígons regulars exteriors és 1u2 calcula l'àrea dels polígons interiors que apareixen ombrejats.


El solitari de la Bastilla
Com en altres ocasions, el joc consisteix en partir de la composició que es pot trobar al primer taulell de la figura i, emprant els moviments del joc de les dames (menjant en cada cas les fitxes sobre les que se salta) només en vertical i horitzontal (mai en diagonal), aconseguir deixar una sola fitxa sobre el taulell (preferentment sobre el quadrat central).
Nota històrica: Es conta que aquest solitari va ser inventat a França el segle XVII per un pres que estava tancat a La Bastilla. En qualsevol cas, el solitari es va fer molt famós a Anglaterra durant l'època victoriana i han estat molts els autors que l'han estudiat. Si vols més informació et recomano la lectura del llibre Cuentos con cuentas de Miguel de Guzmán.