TW
0

R.M.
Ciutadella
La professora de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona Maria Pilar Perea és l'autora del cd-rom "Epistolari de Antoni Maria Alcover (1880-1931)". Aquest material conté la transcripció de l'extensa col·lecció epistolar que, juntament amb tot el patrimoni intel·lectual del dialectòleg manacorí, es conserva actualment a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Es tracta de l'edició íntegra del conjunt de cartes que va rebre entre els anys 1880 i 1931.

Diverses tipologies
La quantitat de documents epistolars, de diverses tipologies, és molt considerable, 15.489 entre cartes, targetes postals, targetes de visita i altres materials, 638 dels quals foren redactats pel mateix Alcover, en forma d'esborranys, còpies o missives que potser no va arribar a enviar mai.

El cd-rom presenta dues classificacions generals, segons l'emissor de les missives o segons les localitats des de les quals aquestes foren trameses. A més de la llista de diversos autors-emissors, s'ha incorporat un catàleg d'altres emissors i d'altres destinataris, atès que Alcover va conservar força cartes adreçades a diferents persones. El cd-rom ofereix un complet programa de consultes que permet l'accés a la informació textual mitjançant l'aplicació de diversos criteris de cerca (emissor, destinatari, localitat, data, tema, llengua, mots i seqüència de mots...). Aquests materials proporcionen una visió molt més rica i complementària de la figura d'Alcover, del seu entorn i de la cultura, de la política i de la societat de finals del segle XIX i del primer terç del segle XX.

Maria Pilar Perea és especialista en l'obra del manacorí. La sortida a la llum d'aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de la direcció de Política Lingüística del Govern balear, la facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, Linguamón-Casa de les Llengües (un consorci formar per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona), la Fundació Antoni Maria Alcover de Manacor, la Fundació Germà Colon de la Universitat Jaume I de Castelló i Editorial Moll.