TW
0

El decret actualment en vigor data de l'any 1984 i no respon a la realitat present

Redacció
Maó
La Direcció General de Joventut adaptarà el Decret d'Escoles de Temps Lliure al Procés de Bolònia.
Es tracta d'una adaptació del Decret d'Educadors de Temps Lliure per tal d'homologar els continguts dels estudis que imparteixen aquests centres amb les qualificacions professionals que recull el Procés de Bolònia.

Aquest és un dels compromisos adquirits per la Direcció General de Joventut en una reunió a la qual han participat setze de les dinou escoles de Temps Lliure de Balears.

Entre d'altres, l'adequació dels continguts de les titulacions de monitor i director de Temps Lliure anivellaria els continguts i hores de formació d'aquests estudis als de la Formació Professional de Primer i Segon Grau. A més, arran d'aquesta adaptació, per obtenir el títol de director de Temps Lliure no seria imprescindible, com ho és ara, l'obtenció prèvia del títol de monitor sinó que els alumnes podrien matricular-se en els 3 mòduls corresponents per a l'obtenció del títol de monitor o en els 5 mòduls de la titulació de director. L'homologació de les qualificacions professionals suposarà que els centres d'estudis de l'esplai de Balears podran expedir una titulació que tindrà validesa a la resta de països europeus subscrits al Procés de Bolònia.

Normativa
El decret actualment en vigor pel qual es regulen les titulacions de monitors i directors de temps lliure i les seves activitats data de l'any 1984 i, en aquests moments, la Direcció General de Joventut està treballant en l'actualització de la normativa. La nova redacció ha d'incloure la modificació d'alguns enunciats que han quedat obsolets perquè s'ha produït un canvi en la demanda de monitors amb titulació que no és exclusiva de campaments i colònies. Els titulats en Temps Lliure ha ampliat el seu àmbit d'implicació a l'assistència a infants i adolescents en menjadors i transport escolars, escoles matineres, activitats extra escolars o gestió de casals de joves, entre d'altres, ocupacions que no estan contemplades en l'actual normativa. Centres docents, ajuntaments i empreses privades han incrementat la demanda de monitors i directors de temps lliure per tal d'atendre aquestes noves necessitats de la societat en vers l'atenció i formació dels infants i joves de les Illes Balears.

Subvencions
En aquest sentit, la Direcció General de Joventut té previst també incrementar i modificar el sistema de subvencions a les escoles de temps lliure per tal d'abaratir el cost de la matrícula i dels estudis i, en conseqüència, propiciar un major volum de titulats que vindrien a satisfer la demanda actual. Fins ara la Direcció General de Joventut establia una única convocatòria anual de beques per a estudiants de les escoles de Temps Lliure i l'experiència ha demostrat que aquesta pràctica limitava l'accés de molts d'alumnes a aquests ajuts, per la qual cosa la Direcció General de Joventut optarà per subvencionar les escoles, en lloc dels alumnes, per tal que siguin tots els que se beneficiïn d'una rebaixa en el preu dels seus estudis.

Formació Europea
A més, les escoles de Temps Lliure podran formar els estudiants en matèria d'accions de joventut a Europa amb càrrec a la Direcció General de Joventut. L'objecte d'aquesta iniciativa és propiciar la mobilitat dels joves de Balears i l'intercanvi d'experiències a països europeus. La formació la impartiran tècnics de la Conselleria d'Esports i Joventut i podran accedir-hi tots els alumnes de qualsevol de les dinou escoles de Temps Lliure autoritzades a Balears.