TW
0

Torre de cubs
Com pots veure, per fer la primera construcció hem emprat 1 cub, per a la segona, que té dos pisos, n'hem emprat 4 i per fer-ne una de 3 pisos n'hem emprat 10. Sabries calcular quants cubs necessitarem per fer una construcció com les anteriors que tengui 10 pisos?


Completa la suma
Troba el valor de cada símbol de manera que la següent suma sigui correcta: