TW
0

Repartint el pastís
L'avi Joan té 10 nets i el dia del seu aniversari va decidir repartir entre tots els seus nets parts iguals del pastís. A cada net li volia donar una part equivalent a la que pots veure a la següent figura i si encara en quedava, el tros que hi quedés seria per ell. Creus que li va sobrar pastís? Quina fracció del pastís li va tocar a l'avi Joan en cas que en quedés?On és l'or? II
Hem amagat una bona quantitat d'or darrera una d'aquestes tres portes. Cada porta té un cartell que t'indicarà el seu contingut però al posar-los ens hem equivocat i, al voler-ho arreglar, només n'hem tret en clar que al menys hi ha un cartell fals i al menys un de vertader. Sabràs descobrir on hem deixat l'or?