TW
0

Dividint la creu
Talla la següent creu en quatre parts amb les quals puguem formar un quadrat.
I si les quatre parts han de ser diferents?


Nombres parells i imparells
Intenta contestar a les següents qüestions:
a) Quant sumen els 10 primers nombres imparells? I els 100 primers?
b) Quant sumen els 10 primers nombres parells? I els 100 primers?
c) Sabries trobar una fórmula que ens doni el valor de la suma dels n primers nombres imparells?
d) I una fórmula per la suma dels n primers nombres parells?
e) Quin dels conjunts següents creus que té més elements, el conjunt dels nombres parells, el dels nombres imparells o el dels nombres naturals?