TW
0

Redacció
Maó
El Govern balear dugué a terme aquesta mateixa setmana l'acte de cessió del bronze "Maternité", realitzat per Joan Miró el 1973, a la Fundació Pilar i Joan Miró. Aquesta cessió gratuïta i temporal es produeix amb motiu del 25è aniversari de la mort de Joan Miró i té una durada d'un any, prorrogable per anualitats successives fins a un màxim de vint anys. La "Maternité" fou retirada de la Miró el passat mes d'abril de 2007, quan fou traslladada des de l'entitat per a formar part del patrimoni de la nostra Comunitat Autònoma. Ara, ha tornat a casa.