TW
0

Una nova superfície
Si el radi del cercle blanc mesura 1u, quina serà la superfície de la part ombrejada?


El meu gos
El meu gos pesa 6kg més un quart del seu propi pes. Sabries dir quants kg pesa el meu gos?