TW
0

Rosa Carreras
Maó
Aquesta setmana, i aprofitant que ahir dimarts 28 d'abril es celebarva el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, us volem parlar del cicle formatiu de Grau Superior "Prevenció de Riscos Professionals", que des del curs 2004-2005 s'imparteix a l'IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó. Una Cicle Formatiu que s'estructura en 2000 hores lectives i que compta també amb un període de pràctiques en empreses, que acaba completant la formació dels alumnes.

El cicle
Dividit en dos cursos, les assignatures que cursen els estudiants el primer any fan referència a tres grans branques que són la seguretat, l'ergonomia i la vigilància i la salut. Així, pel que fa a la seguretat es treballa amb tècniques d'anàlisi i avaluació de riscos, amb les condicions de seguretat que demana cada lloc de feina, amb l'elecció, conservació i utilització d'equips de protecció? També es fa feina amb la contaminació que es deriva dels sorolls, les radiacions, les vibracions? i s'estudien els contaminants químics i biològics i els efectes sobre l'organisme que tenen, així com les tècniques per prendre mostres i mesures preventives. Relacionat amb l'ergonomia, els alumnes de Riscos Professionals analitzen els factors de risc de l'organització i la càrrega de treball, en determinen els danys derivats i estableixen mesures de prevenció del que s'anomenen riscos psicosocials i ergonòmics. El primer any d'estudi es completa amb un mòdul de tecnologies de la informació i la comunicació a l'empresa.

Durant el segon curs del cicle, els alumnes tracten la gestió de la prevenció (aprenen a diferenciar entre accident i malaltia professional, a trobar la relació entre l'organització de l'empresa i els riscos laborals, a interpretar el marc legal vigent?). Es fa feina també amb les emergències (aprenen a elaborar un pla d'emergència, els procediments i les mesures per actuar en aquests casos, treballen amb l'extinció d'incendis i els primers auxilis?)

Una altra de les branques que conformen aquest ensenyament és la de les relacions a l'entorn de treball posant l'accent en la comunicació a l'empresa, el conflicte i la negociació, els diferents estils de comandament, solució de problemes i presa de decisions, motivació de l'entorn laboral? I per altra banda, és en aquest segon curs quan es cursa l'assignatura d'anglès com a llengua estrangera, i la Formació i Orientació Laboral.

Quan els alumnes completen la seva formació teòrica entren en un període de pràctiques d'un mínim de 380 hores que s'adapten a l'horari de cada empresa. És quan amb aquesta formació específica es realitzen tasques i activitats productives relacionades amb els coneixements adquirits a l'institut.

Visites i sortides
En tractar-se d'un cicle formatiu multidisciplinar, els responsables dels grups organitzen durant tot el curs sortides i visites a empreses menorquines on els alumnes tenen l'oportunitat de veure de prop diferents formes i sistemes de preveure i de fer front als riscos professionals. Enguany, els alumnes de l'IES Pasqual Calbó i Caldés han visitat per exemple, Editorial Menorca (on vam aprofitar també per fer-los també una visita guiada com fem amb la resta d'alumnes que ens vénen a veure), l'Hospital Mateu Orfila, la seu del Consell Insular, o el Parc de Bombers. Així mateix, cada any, per poder veure les inquietuds dels empresaris i dels treballadors, i conèixer persones que treballen com a tècnics de prevenció, es procura que els alumnes assisteixin a qualsevol jornada o sessió tècnica sobre la Prevenció de Riscos que s'organitzen des del gabinet de Prevenció de Riscos de CAEB, la Direcció General de Salut Laboral de la Conselleria de Treball, el Consell o els Sindicats.

Conscienciació i concursos
Expliquen els responsables del Cicle, que en general a la població ens manca molta cultura preventiva. La llei de prevenció de riscos professionals és de l'any 1995, i hem caminat poc en aquest sentit. Som els mateixos treballadors, sovint, els que ens exposam sense criteri als perills que comporten les nostres feines, i que no exigim als empresaris, les mesures necessàries per pal·liar aquests perills. És per açò que els professors i els estudiants de Riscos Professionals fan pedagogia entre els companys de centre i per exemple, enguany han organitzat un concurs de cartells sobre el Dia Mundial de la Prevenció.

Així mateix, i juntament amb el Servei de Prevenció Insular IMHOTEP Prevenció, l'institut ha creat el "Concurs escolar insular de prevenció de riscos laborals", amb l'objectiu de fomentar la prevenció en els centres d'educació Secundària de Menorca, com a línia de desenvolupament de la cultura preventiva entre els futurs treballadors. Si hi esteu interessats podeu consultar les bases del concurs a
www.iespasqualcalbó.com.