TW
0

Rosa Carreras
Maó
Fa un parell de setmanes, vam anar a conversar amb la Comissió Mediambiental de l'IES Cap de Llevant de Maó, grup que va néixer el curs 2004-2005, essent pioner a Menorca, i que en l'actualitat formen una vintena d'alumnes de tots els cursos de Secundària i professors de diferents departaments.

Amb l'objectiu de fer de l'institut un centre sostenible i ecològic, respectuós amb el medi ambient, la comissió mediambiental promou tot tipus d'activitats al llarg del curs entre els estudiants, i duu a terme accions de conscienciació i denúncia, sempre amb imaginació.

Ens van explicar els alumnes, que es senten un poc nedant a contracorrent. Per una banda, perquè són pocs en relació al volum total d'estudiants del centre, i per una altra, perquè es veuen amb la necessitat de donar tocs d'atenció sobre aspectes que semblen "de caixó" quan ja es té consciència ecològica. No malbaratar l'energia ni els recursos naturals, reaprofitar tots els materials possibles, reciclar correctament, optar per transports més sostenibles que els vehicles a motor particulars? són alguns dels aspectes principals sobre els quals encara, sorprenentment, cal fer pedagogia entre els joves.

Campanyes i actuacions
Els alumnes integrants de la comissió es reuneixen cada dijous durant el temps del primer pati a una aula de l'institut. Vol dir que inverteixen esforç i temps lliure en benefici de tots. Aprofiten per tractar els temes que tenen aquella setmana damunt la taula, dissenyar campanyes internes, analitzar les accions dutes a terme? vetllar en definitiva, per la responsabiliat que tenen com a centre de cara al medi ambient i comunicar-ho a la resta de companys de l'institut, si cal, classe per classe.

Enguany, per exemple, destacam la feina que van fer amb la campanya "Allibera't" d'intercanvi de llibres de text, o per carnaval amb les disfresses reciclades, o la decoració i els actes que van tenir lloc en motiu del dia de l'Aigua o del dia del Llibre? Però segurament, la campanya que més implica la resta d'alumnes, perquè té els ulls posats en el dia a dia, és el concurs anomenat "El grup més ecològic", que consisteix en valorar quin és el grup d'alumnes que té unes actituds més respectuoses amb la natura i amb la neteja i l'ordre. Aquest concurs puntua de manera positiva o negativa aspectes com la utilització correcte de les papereres de recollida selectiva, de la il·luminació artificial en funció de la lluminositat de l'aula, valora el manteniment de l'ordre i la neteja no només de la pròpia aula, sinó dels espais comuns? i també té en compte, les iniciatives que puguin tenir els grups en moments puntuals com el disseny de cartells per fomentar el respecte o la participació en les activitats mediambientals que es van realitzant a l'institut. Tot plegat, una manera de fer de la convivència al centre, una oportunitat per millorar les coses amb la força que atorga la pertinença a un grup.

De la nostra estada amb els alumnes en volem destacar les formes correctíssimes, la simpatia, la fluïdesa en la conversa, la claredat en l'exposició dels temes. Respectuosos entre ells i amb els professors, alegres també, els al·lots i les al·lotes de la comissió mediambiental ens van deixar clar que seguiran compromesos fent feina, tot i saber que en queda molta. Des d'aquí els animam a continuar. Tal vegada, qualque dia, ja no caldrà fer pedagogia sobre el medi ambient.