TW
0

L'Escola d'Adults de Ciutadella va organitzar una jornada informativa oferida per Javier Tejero

CEPA
Ciutadella
El passat dia 28 d'abril l'Escola d'Adults de Ciutadella va organitzar una xerrada informativa oferida pel Sr. Javier Tejero, director insular de l'Administració de l'Estat, dirigida a persones immigrants.

Aquesta xerrada va ser programada per poder clarificar els nombrosos dubtes que ens plantejaven els alumnes -tant de català com de castellà per estrangers- sobre la tramitació de papers.

Gràcies a l'Ajuntament de Ciutadella, la vàrem realitzar a la Casa de Cultura, ja que el nostre centre no disposa de cap espai amb prou capacitat per acollir tanta gent. En principi, estava pensada perquè tingués una hora i mitja, però vist l'interès que mostrava la gent que hi va assistir es va allargar a més de dues hores i, així i tot, no es van poder atendre tots els dubtes que es plantejaven.

El Sr. Tejero va exposar els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya. Un dels aspectes que volem destacar d'aquesta trobada és la claredat amb què va explicar quin és el procediment a seguir per regularitzar la seva situació al nostre país. Va insistir en els drets i els deures que tenen com a persones nouvingudes. També va deixar clar que s'han de seguir els procediments establerts per la llei per poder gaudir de la ciutadania espanyola, és a dir, no voler cercar altres camins per poder anar de pressa i aconseguir-los més prest que no amb els procediments legals. Hem de destacar la rellevància que va donar als drets de les dones, ja que aquestes al nostre país tenen els mateixos drets que els homes.

A més del que va explicar el Sr. Tejero, ens va dur pòsters i material imprès -en sis idiomes diferents- sobre els drets de les dones estrangeres víctimes de la violència de gènere.

L'assistència va ser molt nombrosa (més del que ens imaginàvem!). Això ens demostra la necessitat d'apropar la informació allà on es necessita, a més de poder garantir que aquesta informació sigui realment útil i veraç, tant per als alumnes com per nosaltres que treballam a l'àmbit docent.

Esperanza Sánchez
Carme Gomila
Paula Perero
Ximena Talavera
Francesca Quetglas