TW
0

Sense creuar la diagonal
Observa la següent figura. Hi apareixen uns quants camins que, en tots els casos, recorren la quadrícula anant del cantó inferior esquerra fins al superior dret sense creuar en cap cas la diagonal principal de la quadrícula. Com pots veure, en una quadrícula d'un sol quadrat només hi ha dues maneres de fer-ho, en una quadrícula de 2x2 caselles hi ha 6 formes diferents de fer-ho. Sabries trobar i dibuixar totes les formes que hi ha de fer un recorregut com aquest en una quadrícula de 3x3 caselles?


Xifres sense lletres
En el famós concurs Xifres i lletres hi havia una prova consistent en obtenir un determinat nombre, al que anomenarem nombre objectiu operant amb 6 nombres que també es donaven (nosaltres els anomenarem nombres auxiliars). Els nombres es podien emprar una sola vegada tot i que no era obligatori emprar-los tots. Et proposam que operant amb els nombres 2, 4, 6, 10, 50 i 100 aconsegueixis arribar al nombre objectiu 666.
Nota: Es poden emprar els resultats obtinguts en qualsevol operació.